Je bent hier:

U bent hier

Bednet zoekt een trajectbegeleider

Voor de versterking van het team trajectbegeleiders is Bednet op zoek naar een nieuwe medewerker.

Je functie

  • Je behandelt nieuwe aanvragen van scholen en gezinnen die met Bednet aan de slag willen gaan.
  • Via telefoon en mail maak je hen wegwijs in de verschillende aspecten om met Bednet te leren werken. Je stimuleert de zelfredzaamheid van alle Bednet-betrokkenen, maar biedt waar nodig extra ondersteuning via online overleg of soms een bezoek ter plaatse.
  • Je schat mee in of Bednet zinvol is en bespreekt de verwachtingen en doelen die nagestreefd worden. Op basis hiervan kan je gepast advies geven.
  • Je gidst onze gebruikers doorheen ons (online) aanbod aan ondersteunend materiaal.
  • Je volgt lopende trajecten verder op en bent hun aanspreekpunt voor vragen.
  • Je stapt mee in de teamwerking en garandeert samen met je collega’s een warme en professionele dienstverlening. Je volgt samen met de collega’s trends op en gaat aan de slag met feedback van gebruikers om de dienstverlening steeds te verbeteren.
  • Je zorgt dat elk traject ook administratief in orde is, je registreert noodzakelijke informatie en contactmomenten in ons opvolgingssysteem. Onze werking is continu in beweging. Wij ontwikkelen (online) gebruikersondersteuning, zetten vorming op voor leerkrachten, bekijken nieuwe technologische mogelijkheden, doen aan netwerking, zorgen dat Bednet bekend is bij soms moeilijk te bereiken doelgroepen,... etc. Vanuit jouw talenten draag je mee bij aan de totale verdere ontwikkeling van Bednet.

Naar de vacature

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 19 juli naar vacature@bednet.be.