Privacy policy

Bednet volgt de richtlijnen van de GDPR-regelgeving in het verzamelen, beheren en verwerken van persoonsgegevens. De live afstandslessen gebeuren via een veilige verbinding die rekening houdt met de privacy van de gebruikers.

Live lessen via een veilige een-op-een verbinding

Bednet zorgt voor een veilige live-verbinding tussen Bednetter en klas. Niemand anders kan zonder toestemming meekijken in de klas of bij de Bednetter. 

Er worden geen opnames gemaakt van de lessen en dus geen beelden bewaard.

De leerling ziet enkel wat hij/zij zou zien wanneer hij in de klas zou deelnemen. De Bednetter volgt de les alleen (bijv. er kijkt geen ouder mee), tenzij anders nodig is omwille van de leeftijd, de medische problematiek, een technische storing, ...

Als de klas of de Bednetter de verbinding verbreekt, zien en horen de klas en de Bednetter elkaar niet meer.

Bij de opstart van Bednet ondertekenen Bednetter (ouders/gezin) en school een gebruikersovereenkomst. Daarin staat onder andere dat zij de privacy van de leerling en de klas zullen respecteren.

De school informeert de ouders van de klasgenoten over Bednet bij de start van het Bednet-traject.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Bednet werkt via ‘live streaming’, dit wil zeggen dat er een live verbinding is tussen klas en Bednetter. Er is geen opname van beeld of geluid tijdens de Bednet-lessen. Bednet verzamelt enkel gegevens over tijdstip en duurtijd van het gebruik.

De informatie die leerlingen en gezinnen delen over de ziekte en de behandeling wordt vertrouwelijk behandeld.

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be