Klachten

Heb je klachten over de dienstverlening en aanvragen bij Bednet? Meld deze dan kort na de feiten. Lees hierna hoe je dit kan doen.

Informele klachtenprocedure

Ben je ontevreden over de dienstverlening of aanvraagprocedure, neem dan zeker contact met ons op of contacteer je Bednet-trajectbegeleider.

Samen met de Bednet-medewerkers die jou het best kunnen helpen, gaan we in gesprek met als doel tot een oplossing te komen.

Formele klachtenprocedure

Je kan pas een formele klacht indienen wanneer je eerst de informele klachtenprocedure hebt doorlopen en deze geen oplossing bracht. Enkel voor klachten waarbij Bednet op basis van de geldende criteria heeft geoordeeld dat de aanvraag niet kan leiden tot een Bednet-traject, kan je onmiddellijk een formele interne klachtenprocedure opstarten.

  1. Een klacht indienen kan rechtstreeks via het online klachtenformulier of afdrukken en per post versturen naar Bondgenotenlaan 134/4, 3000 Leuven.
  2. De directie van Bednet neemt binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact op om een overlegmoment te plannen.
  3. Het is mogelijk zich tijdens het overleg omtrent de klacht te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon naar keuze.
  4. Doel van het overleg is om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen waarop de klacht betrekking heeft. Indien de klacht gaat over de ontvankelijkheid van een aanvraag, hanteren we de ontvankelijkheidscriteria van Bednet om te klacht te bespreken.
  5. Iedereen die bij het overleg betrokken is, ontvangt een schriftelijk verslag van het overleg en de gemaakte afspraken ten laatste 5 werkdagen na het overleg.
  6. Een afgehandeld dossier blijft gesloten tenzij er zich nieuwe feiten aandienen.

Vlaamse ombudsdienst

Als bovenstaande formele klachtenregeling niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan men klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst (in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat).

Dit kan telefonisch via het gratis nummer 0800 20 808, of via e-mail naar klachtenlijn@kinderrechten.be.

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be