Bednet en CLB: we gaan er samen voor!


Op 1 februari, de dag van de CLB-medewerker, zetten we in de kijker hoe Bednet en de CLB's samenwerken. Want samen gaan we voor het recht op onderwijs voor elk ziek kind!
Bednet en CLB: we gaan er samen voor!

Samen zorgdragen voor zieke leerlingen

Hoe kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk organiseren voor een leerling die door ziekte lange tijd of regelmatig niet naar school kan?  Dat is altijd opnieuw maatwerk, en gebeurt samen: met leerlingen, ouders/begeleiders, school, CLB en externe organisaties zoals Bednet.

Als een kind of jongere afwezig is op school door ziekte, ongeval, operatie of door moederschapsrust, zijn het in de eerste plaats de leerkracht(en) en de zorgcoördinator of leerlingbegeleider die de afwezigheden opmerken en samen op zoek gaan naar de gepaste onderwijsondersteuning.

Leerkracht Jolien: "Bij ons op school start het Bednet-traject steeds met een gesprek tussen de leerlingbegeleider, de ouders en de leerling. Na dat gesprek zitten de leerlingbegeleiders samen met de directie en alle leerkrachten die lesgeven aan de leerling. Dat noemen wij een zorgklassenraad. We bespreken dan als team de wensen van de ouders en de leerling, welke informatie gedeeld mag worden met de klas, wanneer er gecommuniceerd mag worden, ..." [Geciteerd uit: Bednet, van bed naar klaslokaal en terug. Samen zorgdragen voor zieke leerlingen. Caleidoscoop Nr.5/2023]

Bednet in gebruik

Het CLB is een belangrijke partner, voor scholen en voor ouders . Hoe actief het CLB betrokken is, hangt af van de situatie. Het kan gaan van op de hoogte zijn, tot actief mee samen nadenken, tot van nabij mee opvolgen en ondersteunen.

In 2022 onderzocht marktonderzoeksbureau Ipsos hoe bekend Bednet is bij Vlaamse burgers en bij onderwijsprofessionals. De resultaten bevestigden de belangrijke rol van scholen en CLB’s in de bekendmaking van Bednet. Zo gaven Vlaamse burgers aan niet altijd goed te weten wie initiatief neemt om Bednet aan te vragen en op te starten, maar ze verwachten het van de school of van het CLB.  Zo’n 27% van de onderwijsprofessionals leerde Bednet kennen via het CLB.

CLB: expert en gesprekspartner in Bednet-trajecten

Bednet vraagt scholen die Bednet aanvragen of opstarten voor een zieke leerling om minimaal het CLB op de hoogte te brengen, als dat nog niet gebeurd zou zijn. We verwijzen ook altijd naar het CLB als expert en gesprekspartner voor scholen en ouders, om bijv. de doelen en verwachtingen op elkaar af te stemmen, de ondersteuningsnoden van een zieke leerling uitgebreider in kaart te brengen, de impact van ziekte op de onderwijsloopbaan op te volgen, door te verwijzen naar externe organisaties die extra ondersteuning kunnen bieden…

CLB-artsen kunnen indien nodig ook informatie uitwisselen met de behandelende arts van de leerling, om het onderwijs nog beter af te stemmen op de fysieke en emotionele mogelijkheden van de leerling.

Ook voor Bednet zelf is het CLB een partner,  bijvoorbeeld om algemeen advies te vragen rond ondersteuning of aanpak van zieke leerlingen, of om op een vertrouwelijke manier in gesprek te kunnen gaan over specifieke bezorgdheden.

Omgekeerd kunnen CLB-artsen en -medewerkers altijd terecht bij het Bednet-helpdeskteam of de trajectbegeleiders voor info of advies over het inzetten van Bednet voor een specifieke leerling. Bednet biedt ook vormingen aan voor CLB-teams. Indien nodig kunnen Bednet-medewerkers ook zelf de Bednet-aanvraag indienen. In 2023 gebeurde 4% van alle aanvragen door het CLB en 66% door de school.

Annelies CLB

CLB-arts Annelies: “Ik merk dat de afweging om Bednet al dan niet in te schakelen moeilijker is wanneer het gaat om een leerling met psychische problemen. Bij een fysieke aandoening heb je meestal een duidelijkere prognose. Van zodra leerlingen voor een langere periode helemaal stoppen met school omwille van fysieke en/of psychische problemen, is het zwaar om et beseffen dat het leven gewoon verder gaat. Dus kan ik Bednet al inschakelen voor één uur in de week, dan doe ik dat. Dat is en blijft zinvol.” [Geciteerd uit: Bednet, van bed naar klaslokaal en terug. Samen zorgdragen voor zieke leerlingen. Caleidoscoop Nr.5/2023]

Wat kan het CLB betekenen voor leerlingen, ouders en scholen?

  • Leerlingen, ouders en scholen informeren over de onderwijsmogelijkheden voor leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn op school wegens ziekte, ongeval of moederschapsrust.
  • Scholen informeren en sensibiliseren over de mogelijkheid van Bednet en Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH).
  • Samen met leerling, ouders en school de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart brengen.
  • De (re)integratie van leerlingen op school na ziekte, zwangerschap of ongeval faciliteren en coördineren.

Bednet en CLB: samen gaan we ervoor!

In schooljaar 2018-2019 ondertekenden Bednet en de Internetten Samenwerkingscel van de CLB *, voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst. Daarin engageerden ze zich meer formeel om samen het recht op onderwijs voor zieke leerlingen te realiseren. Dat doen we op verschillende manieren:

  • We zijn goed op de hoogte van elkaars werking, en informeren elkaar op regelmatige basis over belangrijke wijzigingen of aandachtspunten.
  • We erkennen en waarderen elkaars deskundigheid en rol, en weten welke taken en rollen we van elkaar kunnen verwachten.
  • We kunnen bij elkaar terecht voor informatie en advies.
  • We werken in Bednettrajecten samen waar nodig en overleggen, in belang van het kind.
  • We gaan minstens jaarlijks in overleg gaan over evoluties en aandachtspunten in de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen, en over hoe Bednet en de CLB nog beter kunnen samenwerken.

In schooljaar 2023-2024 kreeg de overeenkomst een update en werd het belang van deze samenwerking nog eens bevestigd door alle betrokkenen. 

Logo's CLB

Lees het volledige interview in het Caleidoscoop Magazine, tijdschrift voor leerlingenbegeleiding vandaag en morgen: Bednet, van bed naar klaslokaal en terug. Samen zorgdragen voor zieke leerlingen. Caleidoscoop Nr. 5/2023.

Bednet-vorming voor scholen en CLB's

Tijdens een Bednet-vorming bekijken we de mogelijkheden en uitdagingen van Bednet voor langdurig en chronisch zieke leerlingen. We frissen je kennis op over wie er in aanmerking komt voor Bednet, hoe je een Bednet-traject kan organiseren en de meerwaarde van ons materiaal. Zin in een vorming? Ontdek hier ons aanbod.

* De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns –en gezondheidssector.

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be