Voor wie is Bednet?

Bednet is mogelijk voor alle leerlingen die een langere periode of vaak niet naar school kunnen door ziekte, ongeval, operatie of moederschapsrust.

voor wie is bednet

Wanneer kan je Bednet gebruiken?

 1. De leerling is voltijds, deeltijds of regelmatig afwezig op school door ziekte
  • Mogelijke redenen: Kanker, operatie, ongeval, psychische problemen, chronische ziekte, zwangerschap, ...
  • Afwezigheidsattest: De leerling heeft een geldig afwezigheidsattest van een arts (te bezorgen aan de school).
  • Periode Bednet-gebruik: De leerling zal minstens 4 weken of 36 halve lesdagen (aaneensluitend of niet) Bednet gebruiken.
 2. De leerling volgt les in het kleuter-, lager of secundair onderwijs
  • Leeftijd: Bednet is mogelijk vanaf 5 jaar (of vanaf de 3de kleuterklas).
  • Onderwijs: Bednet is mogelijk in het gewoon, buitengewoon en OKAN-onderwijs.
  • Studierichtingen: Bednet is mogelijk in het basisonderwijs en in alle types en richtingen van het secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO, BSO, BuSO en OKAN).
  • School: De school is gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
 3. Bednet is te combineren met
  • Naar school gaan: De leerling kan Bednet combineren met naar school gaan, in een vast of flexibel schema.
  • Andere vormen van onderwijs tijdens ziekte: De leerling kan Bednet combineren met TOAH, ziekenhuisschool, School & Ziekzijn, ...
Voor wie is Bednet? - Wanneer Bednet niet gebruiken?

Wanneer kan je Bednet niet gebruiken?

Een leerling mag Bednet niet gebruiken wanneer deze les krijgt via POAH (Permanent Onderwijs Aan Huis).

Ook in enkele studierichtingen in het secundair onderwijs is Bednet niet toegelaten:

 • deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
 • voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (7de jaar ASO en KSO)
 • secundair-na-secundair-opleidingen (Se-n-Se TSO en KSO)
 • 4de graad beroepssecundair onderwijs en verpleegkunde hoger beroepsonderwijs (HBO5)
 • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

Bednet is niet altijd haalbaar of zinvol

Bednet is een recht. Elke leerling heeft recht op het gebruik van Bednet, maar het is geen verplichting. (Onderwijsdecreet XXX; lees meer in de omzendbrief SIO

Soms is het nodig de schoolse druk te verminderen, zodat de leerling kan focussen op ziekte en herstel. Overleg tussen school, gezin (of zorgverlener), leerling en eventueel arts / therapeut is daarom belangrijk om een onderwijstraject op maat te bepalen. Bednet uitstellen naar een later moment is altijd mogelijk.

Enkele vragen en aandachtspunten tijdens het overleg kunnen zijn:

 • Ziekte en herstel: kan de leerling het lichamelijk en emotioneel (al) aan om les te volgen?
 • Planning: is er tijd om te Bednetten, in combinatie met doktersbezoeken, revalidatie, rust, ... en met andere onderwijsondersteuning?
 • Leerstof: kan de leerling voldoende aansluiten bij de leerstof en het leertempo van de klas?
 • Sociaal contact: ziet de leerling de contacten met de klasgroep zitten? Wil de leerling actief deelnemen aan de lessen?
 • Motivatie: zijn leerling en leerkracht gemotiveerd om via Bednet te werken?

Voor wie is Bednet? - Bednet in specifieke situaties.

Bednet bij ...

Bednet heeft al heel wat expertise opgebouwd. We delen graag onze ervaringen over Bednet bij enkele van onze doelgroepen:

psychische problemen

jonge mama's

kanker

operatie / ongeval

chronische ziekte

 

Meer weten over Bednet?

logo vlaanderen
© 2023 Bednet
Webdesign thinline.be