Bednet bij psychische problemen

Jaar na jaar begeleiden we bij Bednet steeds meer leerlingen die omwille van psychische kwetsbaarheid niet (voltijds) naar school kunnen gaan. We delen hier graag onze ervaringen met het voorbereiden en begeleiden van een Bednet-traject voor deze kinderen en jongeren.

Bednet bij psychische problemen

Psychische problemen, ben je dan wel 'ziek'?

Bij het voorbereiden van een Bednet-traject voor leerlingen met psychische moeilijkheden duiken er soms wat andere vragen of zorgen op dan bij kinderen met lichamelijke aandoeningen. Ze vragen soms extra overleg om echt een onderwijstraject op maat uit te kunnen bouwen en de mogelijkheden van Bednet te kunnen bespreken. 

Het uitgangspunt voor ons is dat elke zieke leerling recht heeft op onderwijs en dus op Bednet. Of de aandoening nu lichamelijk of psychisch van aard is, de vraag is voor ons altijd dezelfde: is Bednet zinvol en haalbaar in het onderwijs- en herstelproces? 

Bednet bespreekbaar maken in de klas

Leerlingen die met Bednet starten, zijn soms al een hele periode niet meer naar school kunnen gaan. Die eerste stap zetten om terug les te volgen met de klasgroep, is belangrijk maar vaak ook moeilijk. 

Door een afwezige leerling via Bednet mee aanwezig te laten zijn in de klas, komt het thema ‘geestelijke gezondheid’ in de klas binnen. Dit kan een aanknopingspunt voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders zijn om het bespreekbaar te maken in de klas.  Openheid over wat er aan de hand is kan ook het begrip voor de situatie van de Bednetter versterken. 

Ben je als leerkracht secundair onderwijs op zoek naar educatief materiaal om te werken rond 'Geestelijke gezondheid'? Ga dan zeker eens kijken op de webshop van 'Te Gek'.

Hier vind je naast heel wat educatief materiaal en literatuur ook het lessenpakket 'Take off', ontwikkeld door 'Te Gek', 'Eetexpert' en 'Cera', voor alle leerlingen in het secundair onderwijs.

Het lessenpakket kan ingezet worden in alle onderwijsfinaliteiten, alsook in het Buitengewoon secundair onderwijs. Het bestaat uit twee delen: deel 1 voor 12 - 15-jarigen en deel 2 voor 15-plussers.

In beeld komen via Bednet, moet dat echt?

De Bednet-set die opgesteld staat in de klas zorgt dat de leerling zichtbaar aanwezig is in de klas. Ze maakt interactie tussen klas en Bednetter mogelijk (bijv. vragen stellen, groepswerk, pauzemomenten...). Elkaar kunnen zien helpt om de band tussen de klasgroep en de afwezige leerling te behouden of te herstellen. 

Leerlingen die slecht in hun vel zitten, tonen zichzelf niet altijd graag. Vanuit onze werking nemen we een duidelijk standpunt in: we blijven ijveren om zichtbaar te zijn. Zo wordt de Bednetter niet bevestigd in het ‘ik mag niet gezien worden’. Maar soms is het nodig om het stap voor stap op te bouwen. Er zijn heel wat mogelijkheden hiervoor via Bednet.

Bij de eerste verbinding was de Bednetter zo onder de indruk van de positieve reacties van de klasgenoten dat de stress verdween. 

Aanknopingspunten om via Bednet aan mentaal welzijn te werken

Bednet bij psychische problemen. Gezondheidstips WHO.

Les volgen via Bednet is een manier om de link met het ‘normale’ schoolleven niet helemaal door te knippen.  Leerlingen kunnen op een veilige manier blijven ervaren, of stap voor stap terug opbouwen, hoe het is om samen in de klas te zitten.

Via Bednet kunnen leerlingen ook activiteiten verderzetten of inoefenen, die helpen om een goed mentaal welzijn te realiseren.

De Wereldgezondheidsorganisatie reikt 10 tips voor een goede mentale gezondheid aan. In het werken met Bednet zitten heel wat mogelijkheden om mee deze tips te realiseren.

Enkele voorbeelden: 

  • Beweging: bewegingstussendoortjes, stukje LO-les mee volgen, …
  • Routines: dag- of weekstructuur aanhouden, op tijd klaar zitten voor de les, …
  • Sociaal contact: leeftijdsgenoten zien, samenwerken, bijpraten tijdens pauzes, …
  • Hulp vragen: hulp durven vragen aan leerkrachten, klasgenoten of Bednet-helpdesk, …
  • Dankbaarheid: ondanks de moeilijke situatie waarin de leerling zit, dankbaar zijn voor positieve ervaringen en kleine of grote stappen vooruit (bijv. les volgen, contact met klasgenoten), ...

Opvolging, overleg en samenwerking maken het verschil

Blijven opvolgen hoe het gaat met de Bednetter is belangrijk. Dit vraagt een goede samenwerking tussen alle betrokkenen rond de leerling. Ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleider, CLB maar ook arts of therapeut kunnen mee een oogje in het zeil houden en helpen om (realistische) verwachtingen en doelen op elkaar af te stemmen. 

Hop, terug naar school? Vaak niet zo eenvoudig

Bednet probeert in de trajecten tijd te geven aan Bednetters om te groeien. Om terug sterker in de schoenen te staan en op eigen tempo te kunnen/mogen wennen aan de schoolse omgeving. Op zich maakt het niet uit hoelang een Bednetter tijd nodig heeft om dit proces te doorlopen. Zolang er maar evolutie merkbaar is.

Het is de bedoeling dat de nood aan Bednet en de drempels om naar school te gaan, steeds kleiner worden. Na een periode kan de leerling Bednet-lessen combineren met naar school gaan. Als dat goed gaat, kan het aantal lessen op school geleidelijk verhogen. Sommige Bednetters keren niet terug naar hun school, maar maken de overgang naar een andere school die beter aansluit bij hun noden. 

Het allerbelangrijkste is je vrienden herontdekken en terug aansluiting vinden. Je moet je ook terug aanpassen aan de structuur, de omgeving,… 

Bednet is niet altijd geschikt

Soms moet een kind of jongere eerst genoeg kunnen werken aan herstel, zich terug wat beter voelen. Sommige leerlingen leggen zichzelf zoveel druk op, ook op schools vlak, dat het net belangrijk is om school even helemaal los te laten om goed te kunnen herstellen. Of voor andere leerlingen zijn de contacten met klasgenoten nog te moeilijk. 

Dan starten we Bednet niet op, of we stellen het uit naar een later moment.

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be