In beeld komen via Bednet, moet dat?


In beeld komen via Bednet kan voor de Bednetter spannend en moeilijk zijn. Waarom is het toch belangrijk en hoe kan je de leerling helpen?
In beeld komen via Bednet, moet dat?

Mee in de klas via Bednet

Het doel van Bednet is om een zieke leerling te laten deelnemen aan de lessen, alsof deze mee in de klas zit. Daarom is de Bednet-klasset zo ontworpen, dat de leerling via het rechtopstaande scherm van de chromebook goed zichtbaar en bijna op ware grootte mee aanwezig is.

De vele grote en kleine reacties van de Bednetter blijven dankzij de klasset zichtbaar voor leerkrachten en medeleerlingen. Denk maar aan hand opsteken om een vraag te stellen, een lach op het gezicht omdat er iets grappigs in de klas gebeurde, fronsen bij moeilijke leerstof of opdrachten …

Waarom vindt Bednet in beeld komen belangrijk?

Leerlingen die eerder al online les volgden, zijn het vaak gewend om hun beeldscherm uit te zetten. Ze vinden het soms zelfs comfortabeler om wat meer anoniem en onzichtbaar les te kunnen volgen. Toch stimuleren we vanuit Bednet leerlingen altijd om in beeld te (durven) komen, of het stap voor stap op te bouwen.

Voor Bednetters is het zichtbaar mee in de klas zitten een hulpmiddel om meer betrokken te zijn bij de les en zich beter te concentreren.

Bedntter in de klas webcam

Vanuit het standpunt van leerkrachten is het kunnen zien van de Bednetter op het scherm nodig om te kunnen opvolgen hoe het gaat tijdens de les: hoe reageert de leerling op wat gebeurt in de klas? Is deze mee met de leerstof? Zijn er vragen? Is extra instructie of ondersteuning nodig?

Ook als leerlingen wat stiller van aard zijn, een moeilijke dag hebben, minder actief deelnemen aan de les … zijn de non-verbale signalen zichtbaar waarop de leerkracht kan inspelen. Lesgeven aan een zwart scherm of niet weten wie er van thuis of in het ziekenhuis meekijkt, kan onaangenaam zijn voor leerkrachten.

Tenslotte helpt het in beeld komen ook om de band met de klas te behouden en te stimuleren. Het is veel duidelijker voor klasgenoten dat de Bednetter mee de les volgt en deel uitmaakt van het klasgebeuren.

Klasgenoten en leerkrachten zullen veel meer geneigd zijn om de Bednetter op allerlei verschillende manieren te betrekken bij het klasgebeuren. Denk maar aan oogcontact maken, vragen stellen, checken of alles oké is, samenwerken …

In beeld blijven en contact houden tijdens een periode van afwezigheid, maakt de terugkeer naar school daarna ook gemakkelijker.

Soms is de webcam opzetten moeilijk voor zieke leerlingen

Voor sommige Bednetters is het in beeld komen een grote drempel. De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn.

Leerlingen die door ziekte afwezig blijven op school, vinden het soms moeilijk om zich te tonen. Dat zij als enige via een computer aanwezig zijn in de klas, kan hen het gevoel geven dat ze niet gewoon kunnen zijn zoals alle anderen.

Ze zijn onzeker of bang voor hoe klasgenoten zullen reageren, zeker wanneer ze al langere tijd afwezig zijn, de klasgroep nieuw is of ze niet met alle klasgenoten een even goede band hebben.

Bij leerlingen waarvan het uiterlijk verandert doorheen hun ziekteproces, merken we dat ze soms echt de webcam niet willen opzetten. In die mate dat ze soms helemaal niet willen Bednetten. 

Een andere veel voorkomende reden is dat Bednetters het niet fijn vinden dat leerkrachten of klasgenoten hun omgeving kunnen zien. Denk maar aan wanneer ze les  volgen vanuit de woonkamer of een ziekenhuiskamer.

In beeld komen, hoe pak je het aan?

Voor de meeste Bednetters went het in beeld komen gelukkig snel, ook al hebben ze vooraf of tijdens de eerste lessen wat stress, vragen of zorgen.

Bij de voorbereiding van het Bednet-traject kan het belangrijk zijn om het in beeld komen open te bespreken met de Bednetter. Hoe ziet de leerling dit zelf? Zijn er zorgen of vragen? Wat kan helpen om in beeld te komen?  Samen in gesprek gaan over het in beeld komen, kan al heel geruststellend zijn.

Leerkrachten kunnen vertellen dat het spannend is om een camera in de klas te hebben en via Bednet les te geven. Als de leerling dit wil, kan je vooraf de klas inlichten over de zorgen die de Bednetter heeft of hen informeren over bijv. het veranderde uiterlijk.

Bednetter kleuter verbinding klas webcam

Voor sommige leerlingen helpt het om vóór de eerste Bednet-les al eens verbinding te maken en Bednet uit te testen. Zo’n oefenmoment met de leerkracht of met klasgenoten kan de eerste drempels wegnemen.
 

Een andere mogelijkheid is om in samenspraak met de Bednetter een foto of video te maken vanuit de klas. Zo kan je concreter tonen hoe de klasgenoten en leerkrachten de Bednetter zien in de klas en via de klasset. De Bednetter kan in zekere mate ook zelf bepalen wat er precies zichtbaar is, bijvoorbeeld door de laptop wat te verplaatsen.

Kan je Bednet starten als de leerling niet in beeld wil komen?

Als het in beeld komen toch een te grote drempel blijkt te zijn, kan je kiezen om stap voor stap op te bouwen of om toch al met Bednet te starten zonder dat de leerling in beeld komt. Zowel de school en Bednet-leerkrachten als de Bednetter zelf moeten achter deze beslissing staan.

Er zijn heel wat mogelijkheden om het in beeld komen op te bouwen, zoals:

  • het Bednet-toestel vooraan in de klas plaatsen zodat enkel de leerkracht de Bednetter ziet
  • deels of minder groot in beeld komen door de laptop wat te verplaatsen
  • enkel bij start en einde van de les of voor specifieke lesmomenten in beeld komen
  • in beeld komen met een kleinere groep klasgenoten
  • ...

Belangrijk is om het in beeld komen regelmatig opnieuw bespreekbaar te maken, doorheen het proces van ziekte en behandeling. Hoe ervaren Bednetter en leerkrachten dit? Is er evolutie merkbaar of mogelijk? Wat heeft de Bednetter nodig om die volgende stap te durven zetten? …

Als er onduidelijkheid of onenigheid ontstaat over het belang/de noodzaak van het in beeld komen of de evolutie die de leerling op dit vlak doormaakt, kan het zinvol zijn om advies in te winnen bij de arts / therapeut. Ook het CLB kan ondersteunen in dit beslissingsproces.

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be