Hoorzitting over 'begeleiding onderwijs voor tienerouders'


Bednet zal op 28 april 2022 aanwezig zijn op de hoorzitting van de Commissie voor Onderwijs over de ondersteuning van tienerouders in het onderwijs.
Hoorzitting over 'begeleiding onderwijs voor tienerouders'

Hoorzitting

Tienermoeders kampen met heel wat problemen als ze na de bevalling hun schoolcarrière opnieuw willen oppikken. Zo vinden ze moeilijk een geschikte crèche, de tienervaders blijven vaak afwezig in de opvoeding, en er is een kortere periode van moederschapsrust dan voor volwassen moeders. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering vragen om een oplossing te bieden voor de geschetste problemen.


Experten uit de onderwijs- en welzijnssector

De Commissie voor Onderwijs nodigde voor de hoorzitting in het Vlaams Parlement een aantal experten uit de onderwijs- en welzijnssector uit. Ze lichten elk vanuit hun ervaring en invalshoek toe wat goed werkt, wat nog ontbreekt en wat aandachtspunten zijn in de begeleiding van deze jonge mama's.

Ook Bednet werd uitgenodigd om deel te nemen. Sinds 2015-2016 is het immers een recht voor jonge mama's om tijdens hun moederschapsrust gebruik te maken van Bednet. Elk schooljaar ontvangt Bednet een tiental aanvragen.

Bednet voor jonge mama's

Via Bednet volgen jonge mama's online en samen met hun klasgenoten de lessen. Op die manier kunnen ze:

  • leerstof bijhouden en leervertraging voorkomen voor een aantal vakken
  • het ritme aanhouden van les volgen in een dag- of weekschema
  • contact houden of opnieuw opbouwen met leeftijdsgenoten
  • klasgenoten informeren over of kennis laten maken met hun nieuwe situatie en rol als jonge mama
  • deel blijven uitmaken van de klasgroep en het klas- en schoolleven

Toch blijkt het combineren van het prille moederschap, de zorg voor de baby en het verderzetten van het onderwijstraject via Bednet voor heel wat jonge mama's niet eenvoudig.

Tijdens de hoorzitting licht Mathieu Tallon, directeur van Bednet, de ervaringen en aandachtspunten vanuit onze werking toe. De hoorzitting is live te volgen en ook te herbekijken.

Lees het verhaal van jonge mama Joke

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be