Bednet voor verwijzers en scholen

Als arts, therapeut, leerkracht, directie ... kom je in contact met kinderen en jongeren die regelmatig of lange tijd afwezig zijn van school wegens ziekte. Bednet is één van de verschillende mogelijkheden om hun recht op onderwijs te garanderen.

Wat is Bednet en hoe kan jij onze werking als verwijzer eenvoudig uitleggen aan ouders, jongeren of collega’s? 

Duik in ons handig tools en communicatie-aanbod!
 

Hoe informeren en verwijzen?

Hoe werkt Bednet en waarom zou je voor Bednet kiezen wanneer een kind ziek is?

Lees ons document 'Bednet in een notendop': dit is handig om jezelf te informeren rond Bednet en biedt een houvast tijdens het uitleggen aan ouders, collega’s of anderen.

Geef onze folder mee: om Bednet eenvoudig en beknopt uit te leggen aan anderen, vatten we onze werking en aanbod samen in onze gloednieuwe folder. Liever een papieren versie? Print of bestel exemplaren voor je wachtkamer, school … zodat je deze kan meegeven of uitstallen. Ook onze poster kan je makkelijk bestellen om omhoog te hangen en Bednet mee bekend te maken.

Heb je een digitaal infobord? Download onze digitale visual.

Don’t speak Dutch?  Download our translated files for multilingual parents and students (French, English, Arabic & Turkish).

Liever een video?

Hoe werkt Bednet in de praktijk? Wat is de impact op ouders of een school? Bekijk onze korte video’s die Bednet uitleggen. Toon ze tijdens overlegmomenten of stuur de linken door.

Wat is Bednet?  // How does Bednet work? (EN subtitles)
Voor ouders // Voor scholen // Voor leerkrachten

Tip: Je moet ons niet geloven, maar luister zeker naar onze gebruikers. Bednet verzamelde doorheen de jaren heen tal van verhalen van Bednetters, ouders, leerkrachten ... deze kan je lezen en/of bekijken op onze website. Interessant en motiverend voor toekomstige Bednetters, ouders of scholen om een beeld te vormen van wat ze kunnen verwachten.

Hoe Bednet gratis aanvragen?

Om aan de slag te gaan met Bednet moet het kind les volgen in kleuter, lager of secundair onderwijs (Vlaanderen en Brussel), minstens 5 jaar oud zijn (of 3de kleuterklas) en beschikken over een medisch attest.

Als leerkracht, ouder, CLB-medewerker, arts, therapeut … kan je Bednet aanvragen via onze website. Dit kan op elk moment doorheen het jaar en is zonder wachtlijst. Na een aanvraag nemen we binnen de 5 werkdagen contact met je op.

GRATIS Bednet aanvragen

onderwijsprofessionals

Voor scholen of onderwijsprofessionals

Onderwijstraject zieke leerlingen

Bednet is een recht, geen verplichting, in het onderwijs aan zieke kinderen en jongeren. De school blijft altijd verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerling.

SIO in het schoolreglement

Wat moet jouw school doen?

  • Scholen zijn verplicht om de regelgeving rond SIO in het schoolreglement te vermelden.
  • De school moet de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de mogelijkheden van SIO, van zodra duidelijk is dat de leerling hiervoor in aanmerking zal komen.
  • Voor meer informatie raden we je aan de omzendbrief NO/2015/01 van 26/08/2015 te raadplegen.

Voorbeeldtekst
Staat de regelgeving rond SIO nog niet in jouw schoolreglement? Wij helpen je graag op weg! Bekijk of download onze voorbeeldtekst.

Nood aan meer?

Hulp op maat

Heb je twijfels of vragen rond mogelijkheden van Bednet bij een specifieke leerling of patiënt, praktische onduidelijkheden of technische vragen? 

Wij helpen je met plezier verder! Neem contact met ons op via

Vormingen

Wil je graag dat onze medewerkers een info-moment organiseren voor je team of afdeling? Wil je ons laten langskomen op een studiedag? Misschien wil je het materiaal zelf eens uittesten? 

Boek dan een gratis vorming op onze website. Meer informatie over onze vormingen vind je hier.

Boek een gratis vorming

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be