Je bent hier:

U bent hier

Bednet voor kleuters

BEDNET, NU OOK VOOR VIJFJARIGE KLEUTERS

Bednet helpt ook vijfjarige kleuters  

Bednet was er tot nu toe alleen voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. In het schooljaar 2015-2016 startte Bednet proefprojecten op (i.s.m.  VUB en Thomas More Hogeschool) bij zieke vijfjarige kleuters. Hieruit trokken we lessen hoe de tools van Bednet aan te passen en zinvol in te zetten zodat deze kindjes vlot kunnen doorstromen naar het eerste leerjaar. Sinds september 2016 biedt Bednet synchroon internetonderwijs aan alle langdurig en chronisch zieke vijfjarigen.

Waarom vijfjarige kleuters?

Wanneer een kleuter ziek wordt, heeft dat een impact op zijn leefwereld. Hij wordt net als grotere, zieke kinderen veel te vroeg geconfronteerd met gevoelens van boosheid, angst, pijn en verdriet. Thuis of in het ziekenhuis zit de kleuter afgesloten van de klas. Hij mist afleiding en contact met zijn leeftijdsgenootjes. Vaak loopt de kleuter ook een grote leerachterstand op. Bednet  zorgt ervoor dat het ziek zijn plaats maakt voor klasactiviteiten zoals samen zingen, dansen en kringgesprekken. Dit stimuleert in het bijzonder de taalontwikkeling, maar ook de onderlinge zorg. Kinderen houden rekening met elkaar.

 

Hoe Bednet gebruiken in de kleuterklas?

  • Op de website van de Pyjamadag-campagne kan je heel wat lesmateriaal terug vinden, ook voor het kleuteronderwijs. Bednet bezorgt ook een afgeprint exemplaar aan de kleuterleerkracht die gebruik zal maken van SIO.
  • De tools van Bednet werden aangepast aan de leeftijdscategorie (samenwerking tussen Bednet - Thomas More Hogeschool en VUB).
  • Als symbool voor het afwezige klasgenootje kan je als klas de Bednet-poes aankopen. Deze poes kan gebruikt worden als tool om de jongste Bednetters nog meer bij het klasgebeuren te betrekken.
  • Een consulent van Bednet en een technische helpdesk ondersteunen ouders en school.