Hoe les volgen als je lang of vaak ziek bent?


Hoe kan je les volgen als je lang of regelmatig ziek bent? We geven je de verschillende opties en leggen uit hoe je deze kan aanvragen.
Hoe les volgen als je lang of vaak ziek bent?

Kan je ziek les volgen? Soms kan een leerling wegens ziekte lange tijd of regelmatig niet naar school. Gelukkig zijn er verschillende organisaties waar je gratis terecht kan om toch les te volgen van thuis of het ziekenhuis uit. Hieronder geven we je de verschillende mogelijkheden.


Ziek les volgen: de opties

Optie 1: online les volgen via Bednet

Bednet is een gratis vorm van online afstandsonderwijs, voor leerlingen die langdurig of regelmatig niet naar school kunnen gaan wegens

 • Ziekte
 • Ongeval
 • Moederschapsverlof

Je volgt van thuis of het ziekenhuis uit online de les, samen met de klasgenoten die fysiek op school zitten. Op die manier zetten zieke leerlingen niet alleen het leerproces verder, maar houden ze ook contact met klasgenoten. Iets dat erg belangrijk is voor de sociale ontwikkeling van het kind of de jongere.  

De Bednet-klasset is eenvoudig op te stellen en te verplaatsen in de klas, de school en zelfs daarbuiten. Bovendien is het Bednet-materiaal speciaal ontwikkeld voor de specifieke situatie waarin de klas fysiek aanwezig is in de klas, maar één of enkele leerlingen thuis de les volgen.  Dankzij Bednet lijkt het alsof de afwezige leerling echt mee in de klas zit

langdurig ziek les bednet

Hoe Bednet aanvragen?

Je kan op elk moment Bednet aanvragen en zelfs combineren met naar school gaan of met andere onderwijsalternatieven zoals TOAH of de ziekenhuisschool. Meer weten? Hier vind je meer over Bednet.

Optie 2: Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH)

Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je langdurig afwezig bent van school door

 • Ziekte
 • Moederschapsverlof
 • Ongeval

Bij TOAH wordt er gedurende een periode van max. 4 lestijden per week gratis lesgegeven door een leerkracht van de school. De school waar je bent ingeschreven, zorgt dus voor tijdelijk onderwijs aan huis. 

De school beslist ook welke leraar op welke dagen lesgeeft bij je thuis. Dat gebeurt uiteraard na een gesprek met de ouders en rekening houdend met het advies van de dokter. 

tijdelijk onderwijs aan huis

TOAH aanvragen

Om tijdelijk onderwijs aan huis te volgen, vraag je aan de arts een attest van langdurige of chronische ziekte. Ook de huisarts kan een attest schrijven voor langdurige ziekte. Met dit attest ga je naar de schooldirectie. Zij geven je een formulier om TOAH aan te vragen.  

Je kan ook zelf het juiste aanvraagformulier downloaden en dit samen met je dokter invullen. Hou wel rekening met een kleine wachttijd. Je kan TOAH namelijk pas aanvragen nadat je 3 weken afwezig bent.  

Optie 3: ziekenhuisschool

Ben je ziek en opgenomen in het ziekenhuis of moet je revalideren in het ziekenhuis?  Dan bestaat er onderwijs in de ziekenhuisschool. Daarnaast voorzien verschillende diensten voor kinderpsychiatrie, K-diensten, ook onderwijs tijdens de opname. 

Aangezien de medische zorg voor iedereen anders is, is het lessenpakket in de ziekenhuisschool op maat van elke persoon. In samenspraak met de thuisschool en het medisch team wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om les te volgen. 

Wil je naast de lessen van de ziekenhuisschool ook nog les volgen via Bednet en zo de klasgenootjes zien? Dat kan! Bespreek het zeker met de artsen, thuisschool en de ziekenhuisschool.  

ziekenhuisschool les aanvragen

Ziekenhuisschool aanvragen

Je kan dit soort onderwijs niet op voorhand aanvragen, want het wordt geregeld bij de opname zelf. Net zoals Bednet en TOAH is ook het onderwijs in de ziekenhuisschool volledig gratis

Optie 4: School & Ziekzijn (S&Z)

School & Ziekzijn is een vrijwilligersorganisatie die gratis les- en studiebegeleiding geeft aan zieke leerlingen. Kinderen en jongeren uit het basis- en het secundair onderwijs die langdurig of vaak afwezig zijn op school door

 • Een ongeval
 • Ziekte
 • Medische ingreep

kunnen via School & Ziekzijn thuis en soms in het ziekenhuis les krijgen. Samen met jouw ouders en school wordt beslist welke vakken School & Ziekzijn zal geven. Ook bekijken ze waar deze lessen kunnen doorgaan. 

School & Ziekzijn

School & Ziekzijn aanvragen

Om dit aan te vragen moet je ingeschreven zijn in een Vlaamse erkende school én een medisch afwezigheidsattest hebben.

Is dit in orde? Dan kan iedereen een aanvraag indienen om aan de slag te gaan met School & Ziekzijn: jijzelf, jouw ouders, de leerlingenbegeleider, een CLB-medewerker, ...

De aanvraag dien je in via de contactgegevens van de provincie waar de leerling woont. Meer informatie vind je op de website van School & Ziekzijn.

Heb je geen recht op Bednet, TOAH of de ziekenhuisschool? Dan zijn er nog tal van andere initiatieven voor zieke kinderen of jongeren die jou graag verder helpen.  

Waarom les volgen wanneer je ziek bent? 

Als je ziek bent, is school of les volgen vaak niet het eerste waar je aan denkt. Toch zijn er, wanneer jouw ziekte of situatie dit toelaat, enkele goede redenen dit te (blijven) doen

 1. Leerachterstand 
  Wat als ik niet meer kan volgen met de leerstof door mijn ziekte? Dat is een vraag die veel zieke leerlingen bezighoudt. Door les te volgen via één van bovenstaande opties, kan je je schoolwerk voor bepaalde vakken en lessen bijhouden. Zo vergroot je de kans om geen leerachterstand op te bouwen en na de ziekte de draad op school weer op te pikken. 
   
 2. Routine
  Als je les krijgt, zorgt dat voor structuur en routine. Zo heb je iets dat je dag richting geeft en momenten die het 'ziek zijn' doorbreken. 
   
 3. Sociaal contact 
  Door ziekte kan je lang of regelmatig niet naar school en mis je het contact met je vrienden en klasgenoten. Als je Bednet gebruikt, kan je jouw medeleerlingen zien en horen via het Bednet-materiaal. Dat helpt je gevoel van alleen zijn te verminderen en biedt steun doorheen je behandeling en herstel. Ook bij de andere opties van les volgen tijdens ziekte is er sociaal contact buiten je gezin, wat fijn kan zijn. 

 

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be