Je bent hier:

U bent hier

Hoe werkt Bednet?

Ziek, wat nu met school?

 • Kinderen en jongeren die ziek worden, staan voor heel wat uitdagingen. Genezen staat zonder twijfel op nummer één.
 • Maar een groot deel van hun tijd brengen kinderen op school door. Als ze ziek worden en niet meer naar school mogen of kunnen gaan, missen ze lessen maar ook de vele contacten met klasgenoten en vrienden.
 • Gelukkig zijn er voor zieke leerlingen verschillende mogelijkheden om onderwijs te blijven volgen tijdens hun ziekte en behandeling. Bednet is één van die mogelijkheden. Je hebt in Vlaanderen trouwens het recht om les te volgen via Bednet.  

Bednet: afstandsonderwijs voor zieke kinderen

Les volgen via de computer, samen met de klas

 • Bednet verbindt een zieke leerling via de computer met zijn eigen klasgroep.
 • De leerling volgt de lessen vanop de laptop thuis, in het ziekenhuis, ... live, via een veilige verbinding, mee samen met de klasgenoten, alsof hij in de klas zit.
 • De Bednet-computer in de klas zorgt ervoor dat de leerling mee ‘aanwezig’ is in de klas.
 • Deze vorm van afstandsonderwijs voor zieke leerlingen heet  'synchroon internetonderwijs' (SIO). 

Mee met de les en al de rest

 • Bednet heeft altijd een dubbel doel: de leerling blijft bij met de leerstof én hij behoudt contact met de klas.
 • Het gebruik van Bednet is altijd gericht op de terugkeer naar de klas, zodra dit weer mogelijk is voor de leerling.
 • Samen met de andere onderwijsinitiatieven (ziekenhuisschool, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis en vrijwilligersorganisaties) voor zieke leerlingen, biedt Bednet de kans om mee te blijven met de leerstof. Zo konden tot nu toe 8 op 10 Bednetters overgaan naar het volgende jaar zonder te dubbelen. 
 • ‘Het gevoel hebben bij de klas te blijven horen’, is volgens Bednetters en leerkrachten een heel belangrijke meerwaarde van Bednet.

Gratis voor school en gezin

 • Bednet is volledig gratis: computermateriaal, internet & begeleiding.
 • Een Bednet-consulent ondersteunt de leerling, zijn gezin (of zorgverlener) en de school, stap voor stap, in het voorbereiden en organiseren van Bednet.
 • De Bednet-helpdesk zorgt voor een goede internetverbinding, computermateriaal én helpt bij computervragen of -problemen.

Bednet en andere onderwijsondersteuning tijdens ziekte

 • Het volledige lessenpakket volgen is meestal niet haalbaar tijdens de ziekte, de behandeling en het herstel. 
 • De school bespreekt met de leerling en zijn gezin (of zorgverlener) welke vakken en lessen gevolgd zullen worden. Samenwerking en communicatie tussen alle partners is hierin heel belangrijk.
 • De leerling kan Bednet wel combineren met andere vormen van onderwijsondersteuning (wanneer de ziekte en behandeling het toelaten). Zo kan hij lessen via Bednet:
  • afwisselen met lessen fysiek op school
  • combineren met Tijdelijk Onderwijs aan Huis, les in de ziekenhuisschool of les via een vrijwilligersorganisatie.