“Met of zonder camera moet ik de beste leerkracht zijn die ik kan zijn!”

Tinneke is leerkracht in Atheneum De Ring. Ze vertelt over mogelijke angsten bij leerkrachten om voor het eerst met Bednet te werken.

De leerling staat centraal

Bednet past volledig binnen het waardenpatroon van onze school. We zijn zeer leerlinggericht, de leerling staat centraal en moet zo goed mogelijk geholpen worden. Niet elke leerling wordt omkaderd door een gezin dat hen steunt. Dan moet de school er zijn om dat te compenseren op de een of andere manier. We willen alle leerlingen helpen waar nodig en als er een leerling het fysieke probleem heeft om naar school te komen, doen we er ook alles aan zodat hij/zij toch de les kan volgen van thuis uit, via Bednet.

Op onze school hebben we nog geen leerlingen gehad die fulltime afwezig waren. Het waren altijd jongeren voor wie Bednet de ideale invulling was voor die momenten dat ze niet naar school konden. Bednetter Karel is bijvoorbeeld heel snel vermoeid en kan geen gewone schoolweek aan. Hij komt een paar dagen wel, een paar dagen niet, doordat hij de drukte op school niet aankan of het transport naar school te zwaar is. Via Bednet vallen deze factoren weg en kan hij rustig de les volgen van thuis uit. Bednet is voor hem de ideale aanvulling. We kozen er met Karel voor om vaste Bednet-dagen in te lassen, zo was het voor iedereen duidelijk.

De meerwaarde voor leerling en leerkracht

De mogelijkheden van Bednet zijn oneindig. Zelfs bij deeltijds de les volgen via Bednet is het contact ongelooflijk belangrijk. Sociale interacties die in de klas gebeuren, heeft de afwezige leerling wel gezien. Er kan bv. iets grappigs gebeurd zijn of er waren boeiende discussies. Als Karel terug in de klas kwam, kon hij er op inpikken en meepraten. Hij had niet veel gemist. Dat is voor een leerling heel belangrijk. 

Als leerkracht is het handig als er zoveel mogelijk tijdens de les kan gebeuren en de leerling achteraf niet moet bijbenen. We willen allemaal dat de leerling slaagt op het einde van het schooljaar. Je wil je leerling vooruit helpen, hen dingen bijleren. Door de leerstof te volgen op hetzelfde moment als zijn vrienden kreeg Karel dezelfde informatie. Hij kon vragen stellen, maar kreeg ook de vragen te horen van zijn klasgenoten. Daar kan je ook veel van leren. De leerstof blijft je ook beter bij als je het van een leerkracht gehoord hebt.

Help, een camera in de klas!

Ik begrijp dat een camera in de klas bedreigend kan overkomen. In principe ben je alleen in de klas en doe jij je ding. Opeens komt er een toestel in de klas waarbij mensen van thuis uit kunnen meekijken. Daar moet je inderdaad even aan wennen, maar Bednet spreekt met de ouders af dat het niet de bedoeling is om mee te kijken. Stel jezelf bovendien de vraag: "Gaat die ouder daar mee bezig zijn?”. Ouders van zieke kinderen hebben echt wel andere zaken aan hun hoofd dan een leerkracht te begluren. Als hun kind de les volgt is dat een moment van rust voor zichzelf. 

Ik heb geen probleem met die camera. Je wordt er een betere leerkracht door: “Ik moet misschien beter letten op mijn taalgebruik of houding in de klas of consequenter zijn?” Met of zonder camera moet ik de beste leerkracht zijn die ik kan zijn.

"Ik begrijp dat een camera in de klas bedreigend kan overkomen, maar Bednet spreekt met de ouders af dat het niet de bedoeling is om mee te kijken. Met of zonder camera moet ik de beste leerkracht zijn die ik kan zijn."

Extra werk door Bednet?

We hebben vooral in het begin geïnvesteerd in een goede organisatie. Er werden duidelijke afspraken gemaakt met Karel en met de leerlingen. Ik stelde een schema op. Wie gaat het toestel halen en brengt het naar de klas? Wie zet het toestel aan en uit, wie chat met de helpdesk in geval van problemen? Welke lokalen zijn het meest geschikt om Bednet in te plaatsen (goede internetverbinding),... Achteraf was er geen werk meer.

Op de duur wist ik niet meer of Karel nu al dan niet fysiek aanwezig was in de klas. De leerlingen regelden alles. Het vraagt wel een zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid van de leerlingen. Alle credits gaan naar hen omdat ze de afspraken voorbeeldig naleefden. Het was ook nooit een probleem om bereidwillige leerlingen te vinden.

Lesvoorbereidingen

Je moet je lesvoorbereidingen niet aanpassen. Je doet gewoon zoals je altijd doet. De zieke leerling is er fysiek niet, maar is wel opgesteld als toestel. Karel is niet de leerling op afstand. Het is gewoon dé leerling, of hij nu in of uit het toestel zit.

Wij experimenteren op school volop met het co-teaching systeem. Wij geven met 3 leerkrachten les aan 60 leerlingen. Leerlingen volgen hun eigen ritme: of ze doorlopen de cursus zelfstandig, of ze kunnen een les bijwonen of we begeleiden ze persoonlijk. Karel kan bv. via Bednet een theorieles bijwonen. Hij kan ook zeggen: ik wil zelfstandig oefeningen maken en dan doet hij groepswerk met een aantal leerlingen. Alles verloopt hetzelfde voor Karel als voor de rest van de klas.

"Als er een toets gepland was, logde hij in via Bednet, we deelden de toets, Karel vulde die gelijktijdig met de klasgenoten in en op het einde stuurde hij de toets door. That’s it"

Toetsen

We nemen ook altijd toetsen af via Bednet. Op die manier moest Karel de toetsen nadien niet meer inhalen. Het enige wat ik moest doen was in smartschool een apart mapje aanmaken voor Karel waarin ik de wiskundetoetsen plaatste. Als er een toets gepland was, logde hij in via Bednet, we deelden de toets, Karel vulde die gelijktijdig met de klasgenoten in en op het einde stuurde hij de toets door. That’s it.

Gebruiksvriendelijk

Het systeem is heel gebruiksvriendelijk en de leerlingen volgden alles op. Maar ik begrijp wel dat technische problemen kunnen voorvallen en een leerkracht kan dat storend vinden tijdens de les.  Als er een typische eigenschap van een leerkracht is dan is het die van ‘Ik doe het wel’.

Ik investeer er even in omdat ik, en de leerling, er op lange termijn meer kunnen uithalen. Je vindt het vooral vervelend naar de leerling toe, maar de helpdesk van Bednet staat paraat in geval van problemen en ze reageren snel.

Het mooiste aan Bednet

Een leerling die thuis zit, alleen, ziek. Als je die kan helpen door gewoon een toestel in de klas te plaatsen en eentje thuis en goede afspraken maakt. Waarom niet? De leerling krijgt zijn sociaal leven terug en wordt geholpen, jij kan je job blijven uitoefenen zonder veel extra werk en de klasgenoten leren samenwerken. Ideaal toch? Bednet geeft kansen en mogelijkheden aan zieke kinderen en dat is zo mooi.
logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be