Leerkracht aan het woord

In het vierde leerjaar van juf Anne in de Kraal bleef op 1 september vorig jaar een stoel leeg. Lotte (10) kreeg kanker en volgde een jaar Bednet.

Bednet is: mee met de les en al de rest

Nieuwe situatie

Hoewel ik op voorhand heel wat stress had, omdat ik Bednet niet kende en het eng vond dat ouders konden meegluren via een camera in de klas, werd ik het heel snel gewoon. Bednet werd een logisch deel van mijn klaswerking.

anne celis bednet

Het gevoel erbij te horen

Ik vond het cruciaal dat Lotte de les zo goed mogelijk kon volgen en dat ze de klassfeer mee kon opsnuiven door ook de leuke dingen mee te doen. Zodat ze ook plezier in de klas zou beleven via Bednet. Dat is gelukt.

Lotte hoorde er echt bij. Soms wilde ik het geluid afzetten, zodat ze zich beter zou kunnen concentreren, maar dat wilde ze niet: ze wilde het geroezemoes en het gestommel in de klas graag horen, zodat ze echt het gevoel had erbij te zijn.

Een klasgevoel thuis creëren

Lesgeven via Bednet combineren met face to face onderwijs in de klas heeft mij het volgende geleerd:

  • Interactie: ik probeerde Lotte altijd het gevoel te geven dat ze erbij hoorde. Als ik leerlingen om de beurt liet antwoorden sloeg ik Lotte nooit over.
  • Groepswerk: de leerlingen liet ik vaak samenwerken met Lotte in groepswerkjes. 
  • De plaats waar je de leerling zet vind ik ook belangrijk.  Ik zet Lotte niet achteraan in een hoekje, maar heel zichtbaar op een goede plek, naast andere kinderen.
  • Bord delen: Ik werk heel veel op het bord en zorg er dan ook voor dat ik het bord deel met Lotte, zodat ik zeker ben dat ze alles even goed ziet als de rest.
  • Microfoon aan: omgevingsgeluiden zijn belangrijk voor de Bednetter

Bednet is: op maat werken

Les op maat

Ik bepaalde welke leerstof Lotte ‘moest’ krijgen, welke ze ‘mocht’ volgen en welke vakken niet zouden lukken via Bednet. Het is heel belangrijk om een lespakket op maat uit te werken, want alles hangt af van wat een leerling verstandelijk, fysiek en mentaal aan kan. 

Ik liet Lotte enkele hoofdvakken volgen via Bednet, maar evengoed de leukere, meer creatieve vakken. Dat is belangrijk.

Sociaal contact

Zeker als Lotte zich niet goed voelde of lange tijd afwezig was geweest, had ze meer nood aan interactie met de klasgenoten. Vaak ging ik aan de slag met werkvormen die sociaal contact vragen, zoals hoekenwerk of groepswerk.

Ik liet haar dan vooral de leuke momenten beleven: een babbel tijdens de speeltijd met haar vriendjes, spelletjes (Wie ben ik? Verstoppertje,...)

Ze wilde het geroezemoes en gestommel in de klas graag horen.

Onderwijsondersteuning

Het is heel belangrijk om Bednet te combineren met andere onderwijsinitiatieven voor zieke leerlingen. Ik had een super goede samenwerking met juf Mia, de thuisjuf die de hoofdvakken bijbeende (TOAH: tijdelijk onderwijs aan huis) en met Juf Martine van de ziekenhuisschool. 

Wanneer een geplande Bednet-les plots wegviel haalde Lotte die les in met juf Mia of juf Martine.

Het contact met de ouders is ook heel belangrijk. Ik wilde hen vooral geruststellen en ontzorgen over het onderwijs van hun dochter. Mijn band met de ouders van Lotte was dan ook veel persoonlijker dan die met andere ouders. Dat is ook normaal. Je moet veel contact met elkaar hebben. 

Tijdens een schooldag hielden we elkaar via Whatsapp op de hoogte: “Lotte voelt zich niet goed en kan les niet volgen”. “Het gaat beter dan verwacht, ze volgt de les toch mee”, etc.

Ik ging ook regelmatig bij hen thuis langs, bijvoorbeeld  om iets binnen te brengen, samen met de Sint om dag te zeggen,...  In deze situaties is het belangrijk dat je de ouders kan vertrouwen. Ik gaf bijvoorbeeld toetsen mee via de zus van Lotte. Ik vertrouwde de ouders dat ze Lotte niet hielpen bij het invullen van een toets thuis.
logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be