De puzzel van onderwijs op maat

Leerlingenbegeleider Elisabeth (Sint-Gummaruscollege in Lier) heeft heel wat ervaring met onderwijs voor zieke leerlingen. Voor haar hangt het welbevinden van de leerling hangt af van een haalbaar doel. Hoe maakt zij de puzzel van onderwijs op maat

Leerlingenbegeleider Elisabeth Willems heeft heel wat ervaring met onderwijs voor zieke leerlingen

Het begint met een goed zorgbeleid. Dit is de laatste 10 jaar heel belangrijk geworden, ook in onze school. Ik ben als leerlingenbegeleider het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten in het aanpakken van zorgvragen, ook bij leerlingen die ziek vallen. Tijdens een uitgebreid gesprek met de ouders en de leerling breng ik het probleem van de leerling in kaart. Is de afwezigheid langdurig of chronisch? Kan hij of zij nog naar school komen, halftijds of helemaal niet? Wat zijn de noden van het kind? Binnen de klassenraad stellen we een traject samen op maat van de zieke leerling, met een aangepast lessen-en examenrooster. Het welbevinden van de leerling hangt af van een haalbaar doel: Als je les volgt via Bednet wil je ook echt kans hebben op slagen. 

Het is een hele puzzel die gelegd moet worden:
  • Wat kan het kind aan?
  • Welke vakken, leerstofonderdelen zijn nu belangrijk om volgend jaar te kunnen aanvangen? Wat is echt nodig, wat kan tijdelijk geschrapt worden? 
  • Welke onderwijsinitiatieven schakelen we in? Bij welke vakken is het belangrijk dat je de leerkracht ziet en hoort via Bednet? We hebben het nu allemaal ervaren: een hele dag achter je scherm les volgen is gewoonweg niet haalbaar, ook niet via Bednet. Daarom is TOAH zo belangrijk als afwisseling, zeker voor belangrijke vakken met heel wat contacturen. Zo kunnen we het aantal lesuren comprimeren.
Flexibiliteit

Je kan dan wel in theorie een mooi programma samenstellen voor de zieke leerling. Maar dan moet de leerling het nog gaan doen. Flexibiliteit blijft de grootste uitdaging: het vraagt wel wat van iedereen: uiteraard van leerling en ouders maar ook van alle betrokkenen bij een zieke leerling.

"Bednet is in de eerste plaats belangrijk voor het sociaal contact. Ze ervaren een klasgevoel en horen erbij."

De kracht van Bednet

Bednet is in de eerste plaats belangrijk voor het sociaal contact. Sommige leerlingen kunnen gewoon niet naar school komen. Het feit dat ze in de les kunnen zitten, medeleerlingen kunnen zien, een babbeltje kunnen doen is super belangrijk. Ze ervaren een klasgevoel en horen erbij. Het geeft wat structuur in de dag. De leerling weet: “Ik moet opstaan want de leerkracht verwacht mij straks in de les. 

Bednet vergroot de kans dat ze hun jaar halen. Dat is heel belangrijk merk ik, ook voor ouders. Ze willen dat de onderwijsloopbaan van hun kind niet in het gedrang komt omdat het ziek is. 

Het is ook mooi om te zien hoe de klasgenoten mee verantwoordelijkheid nemen in de Bednet-taken. Als je bij de opstart vraagt wie wil instaan om de computer op en af te zetten, de micro aan en uit, de helpdesk te contacteren, dan zijn er altijd leerlingen die die zorg op zich willen nemen. Dat is heel mooi om te ervaren.

Leerlingenbegeleider Elisabeth Willems werkte al vaak met Bednet

Bednet was voor mij onbekend terrein. Ik wilde wel met Bednet werken maar wist niet wat er van mij verwacht werd. Bij de opstart van een Bednet-traject is het aangenaam dat de Bednet-trajectbegeleider alles regelt: het contact met ouders, het testen van het netwerk, de leveringen. Het heeft meer impact als een buitenstaander de uitleg over Bednet doet zowel bij leerlingen als bij leerkrachten. Van mij krijgen leerkrachten en leerlingen al zoveel vragen en info. 

"Ik was enorm opgelucht toen ik de Bednet-trajectbegeleider July de eerste keer aan de lijn had. Ik dacht meteen: Oké, dat komt wel goed."

Meer weten als leerlingenbegeleider?

  • Over onderwijs tijdens ziekte: Je kan terecht bij de pedagogische begeleidingsdienst, het CLB of het departement onderwijs
  • Over Bednet aanvragen: lees meer op onze website of neem contact op via info@bednet.be  logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be