Online aanbod voor Bednet-gebruikers


Nieuw: vanaf nu vinden gebruikers op de website van Bednet extra informatie en tips om met Bednet aan de slag te gaan.
Online aanbod voor Bednet-gebruikers

Helpdeskzone

Bednet zat niet stil tijdens de zomermaanden. Niet alleen het computermateriaal werd vernieuwd, ook de informatiepagina's voor Bednet-gebruikers kregen een update. Via onze helpdeskzone vinden Bednetters, ouders, leerkrachten en ICT-coördinatoren voortaan heel wat extra informatie en tips om met Bednet aan de slag te gaan. Zo kan iedereen gemakkelijker in zijn eigen tempo het Bednet-traject voorbereiden, tips nalezen of inspiratie opdoen over het lesgeven / les volgen via Bednet.


24/24 informatie en tips voor Bednet-gebruikers

Bednet begeleidt scholen en gezinnen bij de voorbereiding en het gebruik van Bednet in het onderwijstraject van een zieke leerling. We leveren al het nodige computermateriaal en de helpdesk ondersteunt bij technische vragen. De Bednet-trajectbegeleiders coördineren het traject en geven info en advies.

Mathieu Tallon, directeur Bednet: "Starten met Bednet blijft voor heel wat leerlingen, ouders en leerkrachten een nieuwe en soms zelfs spannende situatie. Tegelijk merken we dat de ondersteuning die nodig is, heel verschillend kan zijn."

"Sommige scholen hebben bijvoorbeeld intussen heel wat ervaring opgedaan met Bednet" vult Piri, Bednet-trajectbegeleidster, aan. "Ze weten hoe alles werkt en ze kennen de belangrijkste aandachtspunten. De ene leerkracht wil direct alle mogelijkheden van Bednet uitproberen, de andere heeft wat meer tijd nodig voor hij/zij zich er echt vertrouwd mee voelt om bijvoorbeeld te beginnen met experimenteren met werkvormen."

"Ook bij Bednetters en ouders zien we die verschillen in de info en ondersteuning die ze nodig hebben", gaat Mathieu verder. "De mate van ICT-vaardigheden, de aard van het ziekteproces, de leeftijd van de leerling, ... het speelt allemaal mee. Met dit online aanbod willen we zoveel mogelijk informatie en advies ter beschikking stellen, zodat onze gebruikers het op hun eigen tempo kunnen doornemen, bepaalde tips herlezen of op zoek gaan naar inspiratie."

Bednet is meer dan een computer in de klas zetten

Bednet verbindt al sinds 2004 zieke leerlingen met hun klas. Het leveren van kwaliteitsvol en gebruiksvriendelijk computermateriaal om online les te geven / te volgen is daar altijd een belangrijk onderdeel van geweest. Maar bij het organiseren van Bednet komen ook heel wat andere thema's aan bod.

Mathieu Tallon: "Les volgen tijdens ziekte via Bednet, is niet gewoon de computer opzetten. Het is een bijzondere situatie die allerlei vragen oproept. Wat is een haalbaar en zinvol lespakket tijdens een periode van ziekte en herstel? Hoe bereiden we ons voor op de eerste verbinding van de Bednetter met de klas? Wat kunnen we aan klasgenoten vertellen over de ziekte van de afwezige leerling? Hoe kan de Bednetter het gevoel krijgen dat hij echt deel blijft van de klasgroep, ook al is hij niet meer elke dag op school? Welke evaluatievormen zijn mogelijk via Bednet? ..."

Scholen en gezinnen konden met dit soort vragen altijd al terecht bij hun Bednet-trajectbegeleider. Sinds dit schooljaar vinden ze over al deze thema's ook heel wat info en tips terug op onze website.

Ook de Bednet-helpdeskteam staat nog steeds klaar voor ICT-hulp, -info en -advies.

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be