Afspraken en planning Bednet-lessen

Het is belangrijk om duidelijke afspraken en een planning van de Bednet-lessen te hebben. Zo is iedereen op de hoogte en kan de les vlot verlopen.


updated: 09 januari 2023

Bednet-afspraken

Klasafspraken

Naast de standaard klasafspraken is het ook belangrijk om stil te staan bij extra Bednet-afspraken op maat van de ziekte en de behandeling van de leerling.

Andere leerlingen kunnen bijvoorbeeld in de klas blijven tijdens de pauze om met de Bednetter te praten. Uitzonderingen op de bestaande klasafspraken voor de Bednetter kunnen ook mogelijk zijn. Denk hierbij maar aan het dragen van een hoofddeksel tijdens een chemobehandeling

planning Bednet-lessen
Overzicht behouden

Belangrijk is dat er een Bednet-verantwoordelijke het overzicht bewaart over het verloop van Bednet. Hieronder enkele taken van een Bednet-contactpersoon op school.

  • Plan samen met de afwezige leerling een moment in, waarbij je de eerste verbinding maakt via Bednet.
  • Zorg voor een vlotte communicatie tussen de Bednet-leerling, de klasgenoten, Bednet, leerkrachten, ICT-coördinatie en ouders.
  • Organiseer tijdig een overleg met iedereen die betrokken is. Verzamel feedback en stuur bij waar nodig.
  • Maak een planning met de betrokken leerkrachten en Bednetter in combinatie met andere onderwijsvormen (TOAH, ziekenhuisschool …).
  • Heb oog voor het welbevinden van de Bednetter, de leerkrachten en de klasgenoten.
  • Wees een schakel bij vragen of moeilijkheden en stuur eventueel door naar de juiste persoon.

Bednet-planning

Selecteer de vakken en lessen die de leerling via Bednet zal volgen, op basis van de verwachtingen en doelen.

Leerdoelen: ga eerst na of het doel is dat de leerling dit schooljaar kan slagen of niet (secundair). Maak een selectie van de vakken die noodzakelijk zijn en de Bednetter motiveren. Doe dit om de noodzakelijke leerplandoelen te selecteren om voldoende te slagen.

Sociale doelen: naast leren, is het sociaal contact met de klas ook belangrijk. Plan momenten in om dit contact mogelijk te maken. Let op: niet elke zieke leerling heeft hier nood aan. Doe dit dus in samenspraak met de Bednetter.

Planning opstellen
  • Hou rekening met voldoende rust en doktersafspraken of therapie.
  • Stel de planning op met oog op flexibiliteit. Door de ziekte kan een planning steeds veranderen. Communiceer elke wijziging.
  • Beperk het aantal momenten via Bednet, zodat het haalbaar blijft en de motivatie niet daalt.
logo vlaanderen
© 2023 Bednet
Webdesign thinline.be