Kan ik toetsen en examens afleggen via Bednet?

Ja! We geven je graag enkele tips mee rond hoe je via Bednet toetsen en examens aflegt.


updated: 29 augustus 2023

Op voorhand 

Jouw leertraject: De school/klassenraad is verantwoordelijk voor jouw leertraject. Dat wil zeggen dat zij beslissen aan welke doelen je gaat werken. Laat ook zelf weten wat jij graag wil bijleren en hoe dat voor jou het best zou verlopen. Door taken, toetsen en examens mee te doen, kunnen leerkrachten informatie verzamelen en weten ze of je de vooropgestelde doelen bereikt hebt. 

Recht op onderwijs, maar ook recht op ziek zijn: Soms heb je niet alle lessen gevolgd, kan je je minder goed concentreren of heb je bijvoorbeeld pijn. Laat tijdig aan de school weten of alles lukt. Misschien kunnen er delen op een later moment aangepakt worden of volledig weggelaten?

Bespreek het evalueren: Bespreek samen met je school de verwachtingen en mogelijkheden. Vraag ook advies aan je psycholoog, arts, andere ondersteuners. Hieronder geven we enkele tips om dit te doen:

  • Ga in gesprek over de te behalen doelen en vraag na wat er exact verwacht wordt voor elk vak. Waar kan je alles terugvinden? Wat moet je kennen? Zijn alle cursussen volledig?
  • Denk na over de hoeveelheid examens. Sta samen stil bij de examenplanning en de spreiding tussen de examens. Hoeveel tijd heb je nodig om te recupereren en nadien te focussen op een volgend examen? Kunnen andere evaluatievormen zoals vervangende taken een oplossing bieden om het haalbaar te maken?
  • Vraag op school of je een hulpmiddel mag gebruiken zoals een samenvatting, woordenlijst, rekenmachine, ... . 
  • Wanneer je een toets of examen niet op school aflegt, is het belangrijk om op voorhand na te gaan of alles duidelijk is voor jou. Is er iemand die je kan contacteren bij vragen?
  • Er kunnen altijd onverwachte situaties opduiken. Je bent toch te ziek om deel te nemen aan een evaluatiemoment, er zijn technische problemen… Maak op voorhand duidelijke afspraken over hoe hierover gecommuniceerd wordt en hoe dit later ingehaald kan worden. Dit zal je heel wat rust geven.

Toetsen en examens via Bednet

Wanneer? Op hetzelfde moment als je klasgenoten of tijdens afgesproken (individuele) momenten. Vanuit Bednet bieden wij een Bednet-planning aan om de les-, toets- en examenmomenten in op te nemen. 

Hoe? De leerkrachten delen via de Bednet-set de toets met jou (via bestand delen) op het moment dat de andere leerlingen de toets of het examen invullen. Je kan dan nog kiezen of je de vragen typt of kiest om het te printen en je antwoorden op te schrijven. Klaar? Dan kan je het bestand meteen terug met de leerkracht delen via de Bednet-software. Een andere mogelijkheid is dat de leerkrachten hun vragen typen in het whiteboard en jij typt daaronder het antwoord.  Er zijn verschillende mogelijkheden om examens af te leggen: mondeling, schriftelijk of misschien een combinatie van beide: een mondeling examen dat je schriftelijk toelicht of omgekeerd.

Vragen stellen: Vraag na of je vragen mag stellen en hoe je dat best doet: mondeling, via de chat in de Bednet-software, …

Feedback vragen: Aarzel niet om een gesprek te vragen. Met wie ga je liefst in gesprek , wanneer kan dat en hoe ga je dat doen? Misschien helpt het om dat wekelijks op een vast moment te doen? 

Andere afspraken: plots geen internet bij de toets of het examen? Of een technische storing? Maak afspraken met de leerkracht(en) wat je in dat geval doet? Schakel je even over naar een andere digitale tool? Kan je het uitstellen? … Heb je recht op extra maatregelen? Denk maar aan meer tijd om vragen omdat je door je ziekte minder goed kan concentreren. Zet deze afspraken op papier zodat er later ook geen discussie mogelijk is.

Andere evaluatievormen via Bednet

  • Taken indienen kan via de vertrouwde tools (bijv. Smartschool, e-mail) of via Bednet. Wat is de deadline hiervan? Krijg je meer tijd wanneer je te ziek bent om ze op tijd af te geven? Kan dit via de uploadzone of liever op papier?
  • Presentatie/spreekopdracht kan tijdens een online sessie. Als Bednetter kan je de presentatie vooraf delen, zodat je leerkracht ze kan projecteren op het bord. Of misschien is een vlog wel een ideaal alternatief om je verhaal te doen?
  • Vaardigheidsevaluatie: Als Bednetter kan je vaardigheden, ontwikkelde materialen, een opdracht, ... tonen via de webcam.
  • Groepsgerichte evaluatie: Je kan samen met je klasgenoten aan een opdracht werken en presenteren.

Andere mogelijkheden van evaluatie

Fysieke aanwezigheid op school: Vraag na bij je arts of die toestemming kan gegeven om bepaalde toetsen, examens of praktijktesten op school af te leggen. Bespreek met je school welke mogelijkheden er zijn: in een apart klaslokaal, op minder drukke momenten, … Voorkom wel dat er op dagen dat je op school bent, niet teveel gepland staat.

Evaluatie via de TOAH-leerkracht, een vrijwilliger of in de ziekenhuisschool: Een TOAH-leerkracht of vrijwilliger (bijv. School & Ziekzijn) kan thuis, op school of virtueel bepaalde evaluaties afnemen. Ook tijdens de lesmomenten in de ziekenhuisschool zijn er mogelijkheden om toetsen/examens af te leggen. Vraag eventueel aan je leerkracht van je thuisschool om het nodige materiaal aan de ziekenhuisleerkrachten te bezorgen.

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be