Hoe kan ik contact houden met de klas via Bednet?

Via Bednet kan je contact houden met de klas, ook al kan je niet (elke dag) mee aanwezig zijn op school. We leggen je uit hoe je dit doet.


updated: 29 augustus 2023

Hoe krijg je een klasgevoel?

Zichtbaar in de klas: Zet je webcam aan, zodat de klas je ziet op de Bednet-klasset. Zo hebben zij en ook jij het gevoel dat je echt mee in de klas zit. 

Actief deelnemen: Probeer actief mee te werken: stel vragen, steek je hand op, spreek de leerkracht of een klasgenoot aan, neem deel aan groepsgesprekken, …  Dat helpt om je te concentreren en het zorgt ook dat de klas niet vergeet dat je er bent.

Samenwerken: Groepswerk, samen oefeningen verbeteren, een presentatie voorbereiden, naast een klasgenoot zitten terwijl je individueel werk doet, … Het doorbreekt het gevoel van alleen les volgen, en zorgt ervoor dat je in contact blijft met veel verschillende klasgenoten. 

Tussendoor-momentjes: Maak gebruik van pauzes voor of tussen de lessen of over de middag om even te praten met je klasgenoten, samen een tussendoortje of middageten te eten, te vragen naar klasweetjes, of wie weet zelfs een spelletje te spelen of een Tiktok te maken (als dat mag op school …), …  Heeft de klas studie? Vraag of ze de klasset laten opstaan, zo hoor je er ook op die momenten bij. 

Speciale activiteiten? Neem via Bednet ook deel aan de minder typische klasactiviteiten van elke dag (bijv. theatervoorstelling, infosessie over studiekeuze, projectweek, …). Ook die zijn absoluut leuk om mee te maken en het gevoel te hebben dat je erbij hoort. 

hoe kan ik contact houden met de klas via Bednet

Mee in de klas, maar toch anders

Beetje raar? Als je voor het eerst les volgt via Bednet voelt het best raar: je volgt als enige via de computer de les, terwijl de anderen ‘gewoon’ in de klas aanwezig zijn. Gelukkig went het snel, voor jou maar ook voor je klasgenoten. 

Lastig? Absoluut. Je wil meestal, net zoals de anderen, gewoon op school kunnen zijn. Je bent niet alleen. Lees de korte stories van andere Bednetters.

Minder nood aan contact? Tijdens ziekte en herstel kunnen er momenten zijn dat je het te moeilijk of confronterend vindt om in contact te komen met de klas. Bespreek met je ouders, arts/therapeut en school hoe je hiermee kan omgaan en hoe zij je hierbij kunnen ondersteunen. 

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be