Evalueren via Bednet

Evaluatie maakt deel uit van elk onderwijstraject, ook bij zieke leerlingen die niet in de klas zijn. Lees hier hoe je kan evalueren via Bednet.


updated: 01 juli 2024

Evalueren van een zieke leerling

Recht op onderwijs én op ziek zijn: Een ziekte kan invloed hebben op het denken, de emoties en het lichaam (bijv. concentratie, onzekerheid, angst, ...). Bewaak daarom het evenwicht tussen onderwijs en rust en herstel.

Evaluatie blijft belangrijk: Toch blijft evaluatie ook bij zieke leerlingen belangrijk. De klassenraad kan informatie verzamelen over de mate waarin de leerling de leerplandoelen bereikt. En zowel de school als de leerling krijgen zicht op zijn/haar leerproces.

Aanpassingen waar nodig: Bepaalde aanpassingen kunnen het les volgen en evalueren haalbaarder maken.

  • Les volgen: Een zieke leerling kan vaak niet alle lessen volgen. Focus daarom liever op een aantal vakken die hij/zij goed kan volgen, dan alle lessen slechts een beetje.
  • Taken, toetsen en examens: Vaak is het niet haalbaar voor de leerling om alle taken, toetsen en examens te maken. Over welke inhoud wil je zeker evalueren? Moet hij/zij alles maken? 
  • Wijze van evalueren: Kan je de planning van de evaluaties spreiden? Mag de leerling hulpmiddelen gebruiken? Kan je de manier van evalueren aanpassen (bijv. taak i.p.v. examen, mondeling i.p.v. schriftelijk examen, ...)?

De school / klassenraad blijft verantwoordelijk voor het leertraject van de zieke leerling, en dus ook voor de evaluatie. 

Belang van communicatie: Bespreek samen met de leerling, zijn/haar ouders (of zorgverlener) en eventueel een arts, psycholoog, therapeut, ... de verwachtingen en mogelijkheden.

Toetsen en examens via Bednet

Wanneer? De leerling kan op hetzelfde moment als de klasgenoten een toets of examen maken, of tijdens een ander afgesproken (individueel) moment.

Hoe? Je kan een toets of examen digitaal (bijv. Google Forms, Kahoot, Quizlet, ...), schriftelijk of mondeling afnemen.

Documenten delen: denk vooraf na hoe je de toets of het examen zal delen met de leerling. Via je vertrouwde tools (bv. Smartschool of e-mail) of via Bednet (bv. bestand delen of whiteboard). Je kan de toets / het examen ook op papier thuis bezorgen.

Vragen stellen: vergeet niet om ook bij de afwezige leerling te polsen of alles duidelijk is. Ook de Bednetter kan vragen stellen via de Bednet-software.

Toezicht houden: er zijn verschillende mogelijkheden om ook via Bednet toezicht te houden. Bijvoorbeeld:

  • De Bednetter kan zijn laptop verplaatsen zodat je niet alleen de Bednetter ziet, maar ook de ruimte errond.
  • De leerling kan zijn scherm delen.
  • Bij het maken van toetsen op computer kan je gebruikmaken van een locked browser (bv. Respondus). Het beeld wordt vastgeklikt en de Bednetter kan geen andere pagina openen.

Afspraken: maak vooraf duidelijk afspraken met de leerling en zijn/haar ouders (of zorgverlener) over het afleggen van toetsen en examens van thuis uit.

Andere evaluatievormen via Bednet

Taken: een leerling kan een taak indienen via bestand uploaden... in de Bednet-software of via de vertrouwde tools (Smartschool of e-mail).

Presentatie / spreekopdracht: de Bednetter kan ook via Bednet een spreekopdracht houden. Het is mogelijk om de presentatie vooraf te delen, zodat de leerkracht die op het bord kan projecteren. 

Vaardigheidsevaluatie: de leerling kan vaardigheden, materialen, opdrachten ... tonen via de webcam.

Groepsgerichte evaluatie: samen met enkele klasgenoten kan de Bednetter aan een opdracht werken en deze presenteren. Ook peerevaluatie is mogelijk.

Werkhouding: als leerkracht kan je ook de inzet, betrokkenheid, medewerking, ... evalueren tijdens een online sessie.

evalueren via Bednet

Fysiek moment op school: misschien heeft de leerling toestemming van de arts om bepaalde toetsen, examens of praktijktesten op school af te leggen. Bespreek met de leerling en zijn ouders (of zorgverlener) welke opties er zijn (in een apart lokaal, op een minder druk moment ...).

Evaluatie door een andere leerkracht: ook een TOAH-leerkracht of vrijwilliger (bijv. School & Ziekzijn) kan thuis, op school of virtueel bepaalde evaluaties afnemen. Volgt de leerling les in de ziekenhuisschool? Misschien zijn er mogelijkheden om tijdens deze momenten een toets of examen af te leggen. Als leerkracht van de thuisschool bezorg je steeds het juiste materiaal.

Meer lezen?

Examens op afstand organiseren: het Kenniscentrum Digisprong ontwikkelde een handig stappenplan om examens op afstand te organiseren (december 2021).

Info van het departement onderwijs: lees meer info bij Toetsen en examens en Flexibele leertrajecten in het secundair onderwijs.

 

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be