In beeld komen, moet dat?

Hoe kan je je kind helpen bij het in beeld komen tijdens de Bednet-lessen? Het is voor heel wat Bednetters, zeker in het begin, toch best raar, spannend of soms zelfs moeilijk. 

Voordelen van in beeld komen

 • Voor je kind: Als je kind in beeld komt, is het meer betrokken bij de les en kan hij/zij zich makkelijker concentreren. Het motiveert hem/haar ook om op tijd klaar te zitten, zich aan te kleden, … net alsof hij/zij echt naar school gaat. 

Febe (15) : "Als de klas mij ziet heb ik het gevoel dat ik er écht bij ben. Dankzij dat scherm in de klas word ik ook betrokken bij de les: ik moet vaak antwoorden, soms een oefening voorlezen en samenwerken".

 • Voor de leerkracht: Het is makkelijker voor de leerkracht om op te volgen of het leren lukt en of je kind zich goed voelt tijdens het Bednetten. Een leerkracht houdt in de klas namelijk ook de gezichtsuitdrukkingen van leerlingen in het oog, om te weten of een leerling misschien hulp nodig heeft.

Meester Dirk: "Als ik merk dat Leon heel weinig zijn vinger opsteekt, dan duid ik hem zelf aan om antwoord te geven. Dat stimuleert zijn betrokkenheid en verscherpt zijn aandacht".

 • Voor de band met de klas: Als klasgenoten en leerkrachten je kind kunnen ‘zien’, zullen ze hem/haar ook sneller betrekken bij het klasgebeuren (bijv. vragen stellen, …).

Juf Lieze: "Mijn mooiste Bednet-moment? Taylan aan het lachen brengen. Taylan die zijn kat toont tijdens de les, naar aanleiding van spreekwoorden rond katten. De hele klas heeft aandacht voor hem".

 • Doel Bednet: Via Bednet kan een zieke leerling mee de lessen volgen, alsof hij/zij in de klas zit. Hij/zij blijft bij de klas horen en wordt niet vergeten.  In beeld komen helpt om dat doel te bereiken.

Soms is in beeld komen moeilijk

 • De ziekte tonen: Je kind kan het moeilijk vinden om zich te tonen aan klasgenoten omdat hij/zij er anders uitziet. Je kind kan onzeker zijn over hoe klasgenoten zullen reageren.
 • De achtergrond tonen: Sommige kinderen vinden het niet fijn dat leerkrachten of klasgenoten hun slaapkamer, living of ziekenhuiskamer kunnen zien. 
 • Anders zijn dan klasgenoten: Als enige les volgen via de computer en op die manier aanwezig moeten zijn in de klas, kan je kind het gevoel geven niet gewoon te kunnen zijn zoals alle anderen.
 • Band met de klasgroep: Misschien is de klasgroep nieuw voor je kind. Of zijn er klasgenoten met wie hij/zij niet zo’n goede band had voor zijn/haar afwezigheid. 

In beeld komen voorbereiden

 • Erover praten: Wat maakt je kind onzeker en wat kan hem/haar helpen hierbij? Bespreek met de leerkracht waarom in beeld komen moeilijk is, en hoe jullie dit samen kunnen voorbereiden.
 • Gerust stellen: Stel je kind gerust dat heel veel Bednetters dit spannend vinden, maar ook dat het meestal snel went.  
 • De klas voorbereiden: Als je zoon/dochter dat wil, kan de leerkracht vooraf de klas inlichten over de zorgen die jouw kind heeft over in beeld komen, of hoe zijn/haar uiterlijk veranderd is.
 • Wat ziet de klas? Je kan de laptop anders plaatsen of via de software de achtergrond blurren. Je kan de leerkracht of een klasgenoot vragen om via een foto of video te tonen hoe je kind zichtbaar is in de klas.
 • Stap voor stap meer zichtbaar: Als het in beeld komen echt moeilijk is voor je kind, kan je samen met de school een plan opstellen om het stap voor stap aan te pakken. Er zijn verschillende mogelijkheden:
  • niet volledig in beeld komen,
  • het Bednet-toestel eerst een periode vooraan in de klas opstellen (enkel zichtbaar voor de leerkracht),
  • tijdelijk op school de leerkrachten-view aan zetten (zo is je kind minder groot zichtbaar op het scherm),
 • Hulp nodig? Ga in overleg met de leerkracht of leerlingbegeleiding. Of contacteer je Bednet-consulent. 

Terug naar Bednet gebruiken                              Hulp nodig?                              Naar startpagina