Werkvormen via Bednet

Je kan via Bednet allerlei werkvormen aan bod laten komen, net zoals in de klas. Lees onze tips.

Basismogelijkheden Bednet-materiaal

 • Horen: Bednetter hoort alles wat jij en de klasgenoten in de klas zeggen via de omgevingsmicrofoon. Ook wanneer je door de klas beweegt, blijft hij jou horen.

 • Kijken: Achteraan in de klas heeft de Bednetter een goed overzicht over de klas. De leerling kan rondkijken in de klas en je bewegingen volgen door de beweegbare camera te bedienen. 

 • Inzoomen: Inzoomen is handig om notities, voorbeeldoefeningen, oplossingsmethode, … op het bord te lezen.

 • Deelnemen: De Bednetter kan meedoen aan gesprekken en activiteiten in de klas (zingen, dansen, .... ).

 • Tonen: De Bednetter kan materialen of activiteiten tonen via de camera. Jij of de klas kan materialen, afbeeldingen,... tonen via de camera op het Bednet-toestel. Toon ze voldoende dicht bij de camera.

 • Extra functies: Via mijn.bednet.be zijn extra functies beschikbaar op je klascomputer/laptop: je scherm delen met de Bednetter, het whiteboard gebruiken of co-browsen. Als je hier ingelogd bent, kan ook de Bednetter zijn scherm of een whiteboard met jou delen (Let op: deze functies zijn niet beschikbaar op de Bednet-klasset). Lees hier meer. 
 • Ideaal voor werkvormen zoals: Doceren, Demonstreren, Klasgesprek,Onderwijsleergesprek, Vertellen, ... 

 

Gebruik van video of audio

 • Samen met de klas kijken (via digibord of scherm): De Bednetter kijkt en luistert live mee via de Bednet-camera en audio van de omgevingsmicrofoon. Hij kan de reacties van jou en klasgenoten blijven volgen. 

 • Bednetter individueel laten kijken: Bezorg het filmpje of een link vooraf of tijdens de les aan de Bednetter (via mail, chat, …). Hij kan op de eigen laptop en op eigen tempo (herbe)kijken.

 • Video online beschikbaar? (youtube, VRT.nu, …): Ga naar de leerkrachten-view en deel je scherm met de Bednetter via ‘co-browsing’. De Bednetter ziet en hoort de video op hetzelfde moment. 

 • Kwaliteit: De kwaliteit is beter via individueel delen of co-browsing, dan via live meekijken.

 • Ideaal voor werkvormen zoals: Spel- en bewegingsvormen, Luisteroefening, Samen Karrewiet kijken, ...

 

Groepgerichte werkvormen

 • Verschillende mogelijkheden Bednet-klasset: 

  • Klasset staat achteraan: Je organiseert het groepswerk/hoekenwerk rond de klasset 

  • Klasset verplaatsen: Je kan het toestel eenvoudig verplaatsen naar een groep of hoek. (let op: verplaatsen inclusief stroom- en internetkabel). Lees hier hoe je dat doet.

  • Chromebook apart gebruiken: Je kan de chromebook losklikken uit de klasset en bij een groep of hoek plaatsen. Hierdoor verbreek je de internetverbinding en kan de Bednetter geen gebruik meer maken van de beweegbare camera. Lees hier meer 

 • Omgevingsmicrofoon: Standaard ligt de microfoon vooraan in de klas. Verplaats de microfoon naar het groepje of de hoek waar de Bednetter zal meewerken. Zo hoort hij de groepsleden best. 

 • Ideaal voor werkvormen zoals: Duo-werk, Groepswerk, Hoekenwerk, Kringgesprek, Mini-klas, ...

 

Gebruik van digitale tools

 • Je vertrouwde tools: Blijf gebruik maken van je vertrouwde tools om documenten te delen of als leermiddel voor je leerlingen (bijv. Bingel, Smartschool, Scoodle, Webquests, Kahoot, BookWidges, Google- of Microsoft-functies, …)

 • Parallel inloggen: Je kan tijdens gebruik van de Bednet-software parallel inloggen in andere toepassingen.

 • Ideaal voor werkvormen zoals: Evaluatie, Individueel werk, Projectwerk, ...

 

Bednetter laten meereizen buiten de klas

 • Bednet in je school: Je kan het Bednet-toestel gemakkelijk opbergen en weer opstellen in vaklokalen, turnzaal, refter, zorgklas, ...

 • Meereizen: Bij (toneel)voorstellingen kan je met het cultureel centrum of de zaal bekijken of het mogelijk is om het Bednet toestel net zoals in de klas op te stellen.

 • Anders reizen: Je kan ook contact maken met de leerling via telefoon of tablet  via een 4G-netwerk. Log in via mijn.bednet.be Je hoeft dus niet het Bednet-toestel of een internetverbinding bij te hebben om contact te maken.

 • Internet: Werk liefst zoveel mogelijk  via de internetkabel voor een kwaliteitsvolle verbinding. Iindien nodig kan je ook via het wifi-netwerk van de school verbinden of via een 4G-netwerk.

 • Ideaal voor activiteiten zoals:  Buitenklas, LO-les, Labo, Toneelvoorstellingen, ...

 

Extra tips bij gebruik van werkvormen

 • Groepsgerichte werkvormen: Zieke leerlingen volgen vaak individueel les. Groepsgerichte werkvormen via Bednet zijn vaak een welkome afwisseling. Ze zijn ook ideaal om de betrokkenheid tussen Bednetter en klasgroep te versterken.

 • (Gezelschaps)spelletjes: Bespreek samen met de klasgenoten hoe de Bednetter mee kan spelen of voorzie eventueel een digitaal alternatief om samen te spelen. 

 • Kringgesprek: Plaats het Bednet-toestel mee in de kring en leg de microfoon in het midden. Zo hoort de Bednetter er helemaal bij.

 • Demonstratie in kleine groep: Toon je een handeling of oefening in een kleine groep die samen rond jou of een tafel staat? Verplaats het Bednet-toestel zodat de Bednetter goed kan meekijken of verplaats jezelf naar het Bednet-toestel.

 • Klasgeluiden: Het horen van de klasgeluiden, ook tijdens individueel werk, kan de Bednetter het gevoel geven dat hij echt mee in de klas zit. Zijn de geluiden storend om geconcentreerd te werken? Zet de klasmicrofoon dan even af.

 • Te veel lawaai? Wanneer veel leerlingen in de klas (luid) door elkaar praten, kan het moeilijker zijn voor de Bednetter om de centrale sprekers of bijv. zijn werkgroepje goed te horen. Check regelmatig bij de Bednetter.