Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging zonder winstoogmerk BEDNET (hierna ‘BEDNET’) met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Tiensevest 58 ingeschreven in het KBO met nummer 0865.402.821, IBAN BE56 0015 9950 0088, BIC GEBABEBB, tel. 016 20 40 45, e-mail info@bednet.be.

Tenzij anders vermeld, is BEDNET verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

1. Persoonsgegevens

We verwerken gegevens die u ons vrijwillig verstrekt via e-mail, telefoon, chat en/of formulieren op de website, waaronder contactgegevens, naam, geboortedatum, eventueel klasgegevens, geslacht en ziekte van de betrokken leerling, bankgegevens, enz. De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheer van uw aanvraag en het aanbieden van onze diensten/ondersteuning.

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens zoals functionele (hetzij registratiegegevens of systeemgegevens) of aanvullende gebruiksgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij uw gebruik, toegang of interactie met onze website, eveneens met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld.

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk acties organiseren of onze diensten aanbieden (o.a. scholen en Trengo - de beheerders van ons helpcenter). We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. Beveiliging en opslag

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd en een conforme Belgische en Europese GDPR regeling hebben inzake databeheer. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de server. Voor meer info omtrent de gegevensverwerking door onze externe dienstverleners wordt verwezen naar hun respectieve privacyverklaringen.

3. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, verwerking van betalings- en boekhoudingsgegevens (bv. voor fiscale attesten) en e-mailcommunicatie. We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is en alleen met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens dus gedeeld met deze agenten, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van BEDNET.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

4. Cookies

Door het gebruik van de website van BEDNET, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we je door naar onze disclaimer op www.bednet.be/disclaimer.

Door gebruik te maken van de website, geeft u toestemming om de cookies te installeren. Door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, geeft u als bezoeker uw actieve en geïnformeerde toestemming voor het gebruik van deze cookies.

5. Verwerkingsdoeleinden

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanbieden van onze diensten en het beheer van uw aanvraag (klantenbeheer). Daarnaast willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om u te (kunnen) informeren en contacteren omtrent onze acties, oproep van giften en marketing.

6. Rechtsgronden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), artikel 6.1.h (gerechtvaardigde belangen), alsmede, in sommige gevallen, artikel 9.2.a) (uitdrukkelijke toestemming voor gevoelige gegevens) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw aanvraag te registreren en er gevolg aan te geven, om uw gift te verwerken, om onze diensten en de inhoud van onze website te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Deze privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat bij registratie wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

7. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleind, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 24 maanden bewaard worden (voor o.m. fondsenwerving). Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard en maximaal voor een volledige schoolloopbaan, opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen. Geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden worden ongelimiteerd bijgehouden.

8. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene wiens gegevens verwerkt worden, heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de verwerking ervan laten beperken of ze (laten) verwijderen.

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens deels plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer gebruik zal kunnen maken van bepaalde diensten indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen door ons te informeren per e-mail aan info@bednet.be vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw aanvraag. Om uw identiteit te kunnen controleren vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden u sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan info@bednet.be.

9. Wijzigingen privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

10. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u terecht bij info@bednet.be en op www.bednet.be.

11. Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be