Samenwerking Bednet met gezin en school

In een Bednet-traject is de samenwerking en communicatie tussen al wie betrokken is bij het schooltraject van de zieke leerling heel belangrijk. Iedereen heeft een eigen rol daarin:

Bednet

 • ondersteunt de leerling en alle betrokkenen stap voor stap bij het voorbereiden en organiseren van Bednet thuis en in de klas. (lees hier meer)

 • stimuleert de samenwerking tussen gezin (of zorgverlener), school en eventueel andere betrokkenen (bijv. artsen, ziekenhuisschool, therapeuten, …).

 • geeft informatie over de werking op maat van het kind of de jongere zelf, stimuleert dat de noden van de leerling centraal staan en dat de mening van het kind of de jongere ook aan bod komt.

 

 School

 • De school blijft altijd verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerling. 

 • De klassenraad of klasleerkracht kent de leerling het beste: samen met de leerling en zijn gezin (of zorgverlener) bespreken zij welke onderwijsondersteuning het meest geschikt is tijdens het ziekteproces van de leerling en welke vakken/lessen best via Bednet worden gevolgd.

 • De ICT-coördinator is een belangrijke partner in het voorbereiden van het schoolnetwerk en het installeren van het computermateriaal (hardware en software).

 • Leerkracht(en) zijn en blijven de experten in het les geven, ook via Bednet. Zij stimuleren mee de actieve deelname van de Bednetter tijdens de lessen. Ze volgen mee op hoe de les via Bednet verloopt.

 • Klasgenoten zijn de ideale helpers voor leerkrachten en zieke leerlingen, bijv. bij het aanzetten van het computermateriaal, het betrekken van de Bednetter bij groepswerk of bij sociale contacten tijdens pauzes, ...

 

Leerling en gezin

 • Het is belangrijk dat de leerling en zijn gezin (of zorgverlener) gemotiveerd zijn om Bednet op te starten.

 • Het kind of de jongere moet het zien zitten om met Bednet te werken, de lessen te volgen, actief deel te nemen aan het klasgebeuren en contact te maken met zijn klasgenoten en leerkracht(en).

 • We moedigen de leerling en het gezin (of zorgverlener) aan om hun vragen en bezorgdheden over het gebruik van Bednet regelmatig te bespreken met de school en/of Bednet. Zo kan er samen worden gezocht naar oplossingen of aanpassingen.

 

Artsen, ziekenhuizen en therapeuten

 • Bednet werkt nauw samen met ziekenhuizen, artsen, therapeuten en andere organisaties om ervoor te zorgen dat het gebruik van Bednet zo goed mogelijk aansluit bij wat een zieke leerling lichamelijk en emotioneel aankan.

 • Bednet-gebruik is ook mogelijk vanuit heel wat ziekenhuizen en revalidatiecentra.