Gratis begeleiding door een Bednet-consulent

De dienstverlening van Bednet is gratis. Zowel de ondersteuning door de consulent, als de ICT-begeleiding.

 • Een Bednet-consulent begeleidt de leerling, het gezin (of zorgverlener) en de school van aanvraag tot afronding van een Bednet-traject.
  De consulent:

  • informeert over de werking van Bednet.

  • ondersteunt de voorbereiding in het gezin en de school.

  • begeleidt de eerste verbinding tussen de leerling en de klas.

  • legt uit aan de leerling en de klas hoe de Bednet-laptop en -computer werken.

  • volgt mee op hoe het gebruik van Bednet verloopt.

  • bereidt de overgang naar een nieuw schooljaar mee voor wanneer een leerling meerdere schooljaren Bednet nodig heeft.

 • Consulenten zoeken samen met de leerling, het gezin (of zorgverlener) en de school naar de onderwijsondersteuning die het meest geschikt is voor de leerling. Ze hebben heel wat ervaring in het begeleiden van leerlingen die tijdens een periode van ziekte, operatie, ongeval of moederschapsrust toch onderwijs blijven volgen.  

 • Je kan bij de consulent terecht met alle mogelijke vragen en zorgen rond het starten met en les volgen via Bednet. Wie? Zowel leerlingen, ouder(s), school en andere betrokkenen (CLB, ziekenhuisschool, zorgverlener, …) .