Komt de leerling in aanmerking?

Checklist

 • De leerling zal vaak of lange tijd afwezig zijn van school door:

  • Langdurige of chronische ziekte

  • Psychische ziekte 

  • Ongeval

  • Operatie

  • Bevallingsverlof

 • Hij/zij is minstens 5 jaar oud en/of zit in de derde kleuterklas.

 • De leerling zal minstens een maand lang Bednet gebruiken tijdens het schooljaar, aansluitend of verdeeld over losse of halve lesdagen.

 • Het kind gaat naar school in het kleuter, lager of secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO of BuSO). De school is gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

 • Een zieke leerling kan geen Bednet aanvragen als het naar school gaat in:

  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

  • voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (= 7de jaar ASO en KSO)

  • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

 • Het doel is: het kind uiteindelijk weer les laten volgen in de klas.  Het is niet de bedoeling dat Bednet naar school gaan voor altijd vervangt.

Bekijk de folder van Bednet

Lees hier onze deontologische code.
Lees hier ons privacy statement.
Lees hier onze klachtenprocedure.
Download onze folder.