“Pyjamadag moet in je schoolagenda staan.”

“Pyjamadag moet in je schoolagenda staan.”

Een leerling zien vechten, de ziekte zien overwinnen en dan terug zien hervallen, dat heeft Kurt Van den Broeck helaas al enkele keren meegemaakt. Hij is leerkracht lager onderwijs aan de Klim op school te Bouwel. Zijn leerling Stella is nu voor een tweede keer getroffen door kanker. Meester Kurt vertelt waarom hij meedeed aan de Nationale Pyjamadag.

Het verhaal van Stella

Stella is 10 jaar oud en een echte vechter. Het tweede en een deel van het derde leerjaar kon ze niet aanwezig zijn op school wegens leukemie. Er werd niet geaarzeld om Bednet op te starten. Zo kon ze haar lessen meevolgen vanuit het ziekenhuis. Naarmate de tijd verstreek, ging alles beter. Stella werd sterker en overwon haar leukemie. Ze moest niet meer vechten. Twee jaar later kwam er terug slecht nieuws. Stella werd opnieuw gediagnosticeerd met kanker en dat nieuws bereikte de school net voor de kerstvakantie. Als klasleerkracht heb ik de klas op de hoogte gebracht, al wisten ze ondertussen ook wel hoe de situatie was. Daarna zijn we aan de slag gegaan. De eerste dag van het nieuwe trimester werd er tijd vrij gemaakt om er met de klas over te praten en alle vragen te beantwoorden.

Mee met de les en al de rest

Momenteel volgt Stella niet veel les, ook niet via Bednet. Dat komt omdat ze nog veel moet rusten. De chemo die ze krijgt is vaak zo zwaar dat les volgen te moeilijk is. Daarbij komt ook nog eens dat chemo’s vaak gepland en gewijzigd worden, wat het moeilijk maakt om een lesschema te volgen. We proberen het haar zo comfortabel mogelijk te maken door Bednet te combineren met thuis les. We sturen regelmatig berichtjes naar de ouders om te laten weten wanneer bepaalde lessen doorgaan, al ligt de focus vooral op lessen die het meest interessant zijn voor haar.

Uiteraard zijn de lessen anders omdat Stella niet lichamelijk aanwezig. We proberen haar daarom zo veel mogelijk te betrekken bij wat er zich afspeelt in de klas. Ze antwoordt mee op vragen en kan haar vragen stellen via de Bednet-computer. Dan kleurt haar scherm helemaal blauw. Bij groepswerken zorgen we ervoor dat de kinderen rond de computer kunnen zitten zodat ze op dezelfde manier kan werken als de rest. Als Stella online is, kunnen haar vrienden en vriendinnen tijdens de speeltijd binnenblijven om een praatje te maken. We willen haar op zo veel mogelijk manieren tonen dat ze mee deel uitmaakt van de klas. Zo zijn we onlangs carnaval gaan vieren aan haar huis. De klas en haar familie liepen verkleed in een korte stoet.

Pyjamadag voor Bednetters als Stella

Wat Bednet zo bijzonder maakt, is het emotioneel belang. Kinderen kunnen bij hun klas blijven, de les meevolgen en contact houden met hun vrienden en dat terwijl ze niet fysiek aanwezig zijn. Dat maakt Bednet zo bijzonder als je het mij vraagt. Misschien verklaart het ook ineens waarom je als school echt zou moeten meedoen aan Pyjamadag. Niet alleen verdienen kinderen die de les niet kunnen volgen in hun klas extra aandacht op een speciale dag als Pyjamadag. Je draagt hen ook een warm hart toe, wat kinderen mentaal sterk houdt volgens mij. Ik zou het vreemd vinden als een school niet wil deelnemen aan Pyjamadag. Het draait tenslotte om kinderen die tijdens hun moeilijke periode wat extra aandacht verdienen. Pyjamadag moet met stip in je schoolagenda staan.