Bednet, wat is dit?

Wat is Bednet?

Bednet is een vorm van online afstandsonderwijs, voor zieke leerlingen die langdurig of regelmatig niet naar school kunnen gaan. 

Via Bednet volgen afwezige leerlingen online les, samen met hun klasgenoten.  

Ze zetten hun leerproces verder, ze houden contact met leeftijdsgenoten en ze blijven bij de klasgroep horen. 

Bednet creëert thuis en in de klas het gevoel dat een afwezige leerling écht mee in de klas zit. 

 

 

wat is bednet

Mee in de klas via Bednet

Het Bednet-materiaal is speciaal ontwikkeld voor de specifieke situatie waarin de klasgroep fysiek aanwezig is in de klas, maar één of enkele leerlingen vanop afstand deelnemen.

De Bednet-klasset is eenvoudig op te stellen en te verplaatsen in de klas, de school en zelfs daarbuiten.

De Bednetter is zichtbaar aanwezig in de klas via het rechtopstaand scherm. Door de beweegbare camera kan je rondkijken en inzoomen van thuis uit. Via de omgevingsmicrofoon hoor je alles wat in de klas gebeurt en wordt gezegd.

De Bednet-software zorgt voor een veilige online verbinding en vlotte samenwerking tussen klas en leerling.Wat is Bednet? Les volgen tijdens ziekte.

Vanop afstand les volgen tijdens ziekte

Kinderen en jongeren die langdurig of vaak afwezig zijn op school door een ongeval, ziekte, psychische problemen, operatie of zwangerschap kunnen gratis thuis of in het ziekenhuis les volgen via Bednet. Zo blijven ze deel van de klasgroep.

Het gewone schoolleven verderzetten, sociaal contact met leeftijdsgenoten, succeservaringen opdoen,... zijn belangrijk voor het welbevinden van een zieke leerling.

Het aantal uren Bednet-gebruik kan mee evolueren met wat de leerling lichamelijk en emotioneel aankan.

Bednet is mogelijk in combinatie met naar school gaan of andere onderwijsondersteuning (TOAH, de ziekenhuisschool, School & Ziekzijn, ...).


Wat is Bednet? - Lesgeven via Bednet

Lesgeven via Bednet

Via Bednet geven leerkrachten les alsof de afwezige leerling mee in de klas zit. De leerling kan alles zien, horen en deelnemen aan het lesgebeuren.

Als leerkracht kan je lesgeven zoals je het gewoon bent: op het bord noteren, door de klas bewegen, individueel ondersteunen, klasgesprekken houden, groepswerk, ...

De leerling aan het woord laten, de samenwerking tussen klas en leerling stimuleren, ... helpen om de Bednetter te betrekken bij het klasgebeuren.

Meer weten over Bednet?

logo vlaanderen
© 2023 Bednet
Webdesign thinline.be