Bednet bij psychische problemen

Jaar na jaar begeleiden we bij Bednet steeds meer leerlingen die omwille van psychische kwetsbaarheid niet (voltijds) naar school kunnen gaan. We delen hier graag onze ervaringen met het voorbereiden en begeleiden van een Bednet-traject voor deze kinderen en jongeren.

Psychische problemen, ben je dan wel 'ziek'?

Bednet bij psychische problemen

“Is de leerling wel echt ziek?”
”Is het wel eerlijk dat deze leerling niet alle lessen moet volgen?”
“Kan de leerling niet gewoon naar school komen om toetsen en examens af te leggen?”
 “Mijn kind wil niet dat zijn klasgenoten weten wat er aan de hand is”

Bij het voorbereiden van een Bednet-traject voor leerlingen met psychische moeilijkheden duiken er soms wat andere vragen of zorgen op dan bij kinderen met lichamelijke aandoeningen. Geen eerdere ervaringen met psychische aandoeningen, onwetendheid, aarzeling om openlijk te spreken, taboes, … ze vragen soms extra overleg om echt een onderwijstraject op maat uit te kunnen bouwen en de mogelijkheden van Bednet te kunnen bespreken.

Het uitgangspunt voor ons is dat elke zieke leerling recht heeft op onderwijs en dus op Bednet. Of de aandoening nu lichamelijk of psychisch van aard is, de vraag is voor ons altijd dezelfde: is Bednet zinvol en haalbaar in het onderwijs- en herstelproces? 

Bednet bespreekbaar maken in de klas

Leerlingen die met Bednet starten, zijn soms al een hele periode niet meer naar school kunnen gaan. Die eerste stap zetten om terug les te volgen met de klasgroep, is belangrijk maar vaak ook moeilijk. Bij de Bednetter is er vaak toch zenuwachtigheid of angst over hoe de klas zal reageren. 

Kinderen en jongeren houden het soms lange tijd voor zichzelf dat ze zich niet goed voelen. Ze durven niets zeggen of weten gewoon zelf niet goed wat er met hen aan de hand is. Voor klasgenoten en leerkrachten kan het dan erg onverwacht zijn dat een leerling plots of lange tijd niet meer naar school kan komen. Soms kunnen ze het moeilijk begrijpen of is er zelfs twijfel of het wel ‘echt’ is, of ze zitten met heel wat vragen.

Door een afwezige leerling via Bednet mee aanwezig te laten zijn in de klas, komt ook het thema ‘geestelijke gezondheid’ in de klas binnen. Dit kan een aanknopingspunt voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders zijn om het bespreekbaar te maken in de klas.  Openheid over wat er aan de hand is kan ook het begrip voor de situatie van de Bednetter versterken. 

Het is belangrijk om het gebruik van Bednet en zeker ook de allereerste verbinding goed voor te bereiden en door te praten vooraf.

Meer lezen als schoolDe eerste verbinding via Bednet // Klas en ouders klasgenoten informeren
Meer lezen als leerling? De eerste keer Bednet, hoe pak ik dat aan? // Moet ik aan de klas vertellen wat ik heb?

In beeld komen via Bednet, moet dat echt?

De Bednet-computerset die opgesteld staat in de klas zorgt dat de leerling zichtbaar aanwezig is in de klas. Ze maakt interactie tussen klas en Bednetter mogelijk (bijv. vragen stellen, groepswerk, pauzemomenten...). Elkaar kunnen zien helpt om de band tussen de klasgroep en de afwezige leerling te behouden of te herstellen. 

Leerlingen die slecht in hun vel zitten, tonen zichzelf niet altijd graag. Vanuit onze werking nemen we een duidelijk standpunt in: we blijven ijveren om zichtbaar te zijn. Zo wordt de Bednetter niet bevestigd in het ‘ik mag niet gezien worden’. Maar soms is het nodig om het stap voor stap op te bouwen. Er zijn heel wat mogelijkheden hiervoor via Bednet.

Meer lezen als school? Moet de Bednetter de webcam opzetten?
Meer lezen als leerling? Moet ik mijn webcam opzetten tijdens Bednet?

Ik herinner me een Bednetter die zich op voorhand héél veel zorgen maakte over het in beeld komen. Bij de eerste verbinding was hij zo onder de indruk van de positieve en hartverwarmende reacties van de klasgenoten omdat ze hem terug ‘zagen’, dat de stress helemaal verdween.
(Piri, Bednet-trajectbegeleider)

Aanknopingspunten om via Bednet aan mentaal welzijn te werken

Bednet bij psychische problemen. Gezondheidstips WHO.

Les volgen via Bednet is een manier om de link met het ‘normale’ schoolleven niet helemaal door te knippen.  Leerlingen kunnen op een veilige manier blijven ervaren of stap voor stap terug opbouwen hoe het is om samen in de klas te zitten.

Via Bednet kunnen leerlingen ook activiteiten verderzetten of inoefenen, die helpen om een goed mentaal welzijn te realiseren.

De Wereldgezondheidsorganisatie reikt 10 tips voor een goede mentale gezondheid aan. In het werken met Bednet zitten heel wat mogelijkheden om mee deze tips te realiseren.

Enkele voorbeelden: 

  • Beweging: bewegingstussendoortjes, stukje LO-les mee volgen, …
  • Routines: dag- of weekstructuur aanhouden, op tijd klaar zitten voor de les, …
  • Sociaal contact: leeftijdsgenoten zien, samenwerken, bijpraten tijdens pauzes, …
  • Hulp vragen: hulp durven vragen aan leerkrachten, klasgenoten of Bednet-helpdesk, …
  • Dankbaarheid: ondanks de moeilijke situatie waarin de leerling zit, dankbaar zijn voor positieve ervaringen en kleine of grote stappen vooruit (bijv. les volgen, contact met klasgenoten), ...

Hop, terug naar school? Vaak niet zo eenvoudig

Bednet probeert in de trajecten tijd te geven aan Bednetters om te groeien. Om terug sterker in de schoenen te staan en op eigen tempo te kunnen/mogen wennen aan de schoolse omgeving. Op zich maakt het niet uit hoelang een Bednetter tijd nodig heeft om dit proces te doorlopen. Zolang er maar evolutie merkbaar is.

Het is de bedoeling dat de nood aan Bednet en de drempels om naar school te gaan, steeds kleiner worden. Na een periode kan de leerling Bednet-lessen combineren met naar school gaan. Als dat goed gaat, kan het aantal lessen op school geleidelijk verhogen. Sommige Bednetters keren niet terug naar hun school, maar maken de overgang naar een andere school die beter aansluit bij hun noden. 

Meer lezen als school? Bijna of deels terug naar school
Meer lezen als leerling? Hoe bereid ik me voor op terug naar school gaan?

Maak je na een maandenlange afwezigheid gewoon een klik en hop, je gaat naar school? Zo eenvoudig is het niet als je zo lang afwezig bent geweest, althans zo was het niet voor mij. Het allerbelangrijkste is je vrienden herontdekken en terug aansluiting vinden. Je moet je ook terug aanpassen aan de structuur, de omgeving,… Pas als dit lukt kan je je stilaan concentreren op de leerstof. (Annelies)

Bednet is niet altijd geschikt

Soms moet een kind of jongere eerst genoeg kunnen werken aan herstel, zich terug wat beter voelen. Sommige leerlingen leggen zichzelf zoveel druk op, ook op schools vlak, dat het net belangrijk is om school even helemaal los te laten om goed te kunnen herstellen. Of voor andere leerlingen zijn de contacten met klasgenoten nog te moeilijk. 

Dan starten we Bednet niet op, of we stellen het uit naar een later moment.

Opvolging, overleg en samenwerking maken het verschil

Blijven opvolgen hoe het gaat met de Bednetter is belangrijk. Dit vraagt een goede samenwerking tussen alle betrokkenen rond de leerling. Ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleider, CLB maar ook arts of therapeut kunnen mee een oogje in het zeil houden en helpen om (realistische) verwachtingen en doelen op elkaar af te stemmen. 

Ik werd opgenomen in PAika, de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel. Op de afdeling krijg je maar twee uur les per week. Zo zou ik mijn jaar niet halen, dus daar wou ik iets aan doen. Naar school gaan was echt geen optie. Toen kwam PAika met Bednet als oplossing. Ik begon Bednet te gebruiken in januari van het zesde middelbaar. In het begin was ik heel enthousiast, want ik vond Bednet wel cool. Les volgen op afstand was zwaar voor mij. Ik kon me moeilijk concentreren waardoor veel lessen niet zijn kunnen doorgaan.  (Annelies)

[Praktisch]

Voor wie? Bednet is ook mogelijk voor leerlingen met psychische problemen.

Medisch attest / advies arts: Bednet kan aangevraagd worden wanneer de leerling gewettigd afwezig is op school met een medisch attest. Leerling en ouders bespreken best met de behandelende arts of therapeut of Bednet past in het traject van behandeling en herstel.

Samenwerking tussen school, leerling en gezin is belangrijk om de doelen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het CLB kan hierbij ondersteunen.

Gratis: De werking van Bednet is volledig gratis voor school én gezin: computermateriaal, persoonlijke begeleiding, ...

Bednet aanvragen: De school, de ouders, maar ook een ziekenhuisschool of een dienst voor onderwijsbegeleiding van een afdeling kinderpsychiatrie kunnen Bednet aanvragen.

Combinatie met andere onderwijsvormen: Bednet is mogelijk in combinatie met TOAH, les in de ziekenhuisschool en/of ondersteuning via een vrijwilliger van School & Ziekzijn.

Twijfel je over het aanvragen van Bednet? Heb je nog vragen over de mogelijkheden van Bednet voor een bepaalde leerling? Neem contact met ons op.

logo vlaanderen
© 2022 Bednet
Webdesign thinline.be