Je bent hier:

U bent hier

Nieuws

Stem voor Bednet!

Wereldwijd werkt 3M met het Community Giving Program waarmee projecten ondersteund worden op sociaal, educatief en milieugebied. Daarbinnen heeft elke dochtermaatschappij een eigen MVO-programma dat aansluit op de lokale cultuur, gemeenschap en omgeving.

Persbericht - 10 jaar Bednet

Reeds tien jaar is Bednet een van de belangrijkste pioniers in Europa op het vlak van synchroon internet onderwijs. De vzw werd als voorbeeld genoemd door de Europese commissie. Van een innovatief basisidee en een klein proefproject evolueerde Bednet naar een vaste partner van nu al 1 op 7 Vlaamse en Brusselse scholen in de zorg voor – ondertussen al meer dan 1000 – langdurig zieke leerlingen.

In april werd door het Vlaams Parlement unaniem een amendement op onderwijsdecreet XXIV gestemd, dat het synchroon internet onderwijs van Bednet vanaf schooljaar 2015-16 voor alle zwaar zieke en revaliderende kinderen tot een recht maakt. De uitvoeringsbesluiten moeten nog door de huidige minister van onderwijs worden geschreven

Bednet en Music For Life

Ook dit jaar neemt Bednet deel aan Music For Life van StuBru.
Vorig jaar waren wij zeer geraakt door de steun die we gekregen hebben vanuit de scholen, de ouders en van sympathisanten. Het geld hebben we vorig jaar dadelijk kunnen gebruiken om nieuwe software te ontwikkelen die toelaat nog meer kinderen tegelijkertijd te laten les volgen.

Zit mijn dasje goed...?

Zoals je het ziet, zit ook Bednet mooi in het nieuw. Een nieuw logo, een nieuwe website en FB-pagina. Wij hopen dat ouders en scholen zo nog sneller de weg naar een oplossing vinden en dat we zo onze sympathisanten beter kunnen ondersteunen in hun acties om fondsen voor Bednet te verzamelen.

Fijne eerste schooldag

Een nieuwe boekentas, een bijhorend kapsel en schoon ondergoed … wat moet een mens meer hebben om de eerste schooldag te starten. Een plaatsje in de klas zal je zeggen en gelijk heb je. Maar wat als je ziek bent?

Pagina's