Voldoet Bednet aan de verwachtingen?

Wat betekent Bednet voor kinderen, scholen en ouders? Hoe tevreden zijn zij over de resultaten die ze via Bednet bereikt hebben en wat vinden ze belangrijk? Eind juni vroegen we het aan onze gebruikers.

Wat is de impact van Bednet?

Gemiddeld krijgt Bednet een 8/10 voor elk van de resultaten die kinderen via Bednet bereikt hebben. Een kleine 5% van de gebruikers geeft een onvoldoende. Gemiddeld scoort Bednet goed voor elk onderwijsniveau. Secundair onderwijs scoort gemiddeld iets lager dan het basisonderwijs (kleuter-en lager).

Wat heeft Bednet voor jou betekend?

We vroegen aan de gebruikers wat Bednet concreet heeft betekend voor de zieke leerling. De woorden in de tekening hiernaast kwamen spontaan bij hen op. 

Top 5 per onderwijsniveau

We vroegen aan de gebruikers om in een lijst aan te duiden welke resutaten het best bereikt werden via Bednet. Dit zijn de 5 meest gekozen antwoorden, zowel van school als gezin.

  • Top 5 uitkomsten kleuteronderwijs

 

 

 

  • Top 5 uitkomsten lager onderwijs
  • Top 5 uitkomsten secundair

Voor het secundair onderwijs ziet de top 5 er lichtjes anders uit. Hier ligt de focus meer op de leerstof bijhouden. School en gezin zijn het grotendeels eens over de vastgestelde uitkomsten.

Wat vind je het belangrijkste?

Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat. Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met de leeftijdsgenoten. Uit de bevraging blijkt dat iedereen de doelstellingen van Bednet belangrijk vindt maar sociale contacten worden het vaakst aangeduid als heel belangrijk. Wat wel opvalt:

  • Verschillende resultaten per onderwijsniveaus: In het kleuteronderwijs hecht men meer belang aan de sociale contacten en het behouden van de band met de school. In het secundair onderwijs zal men sterker inzetten op het beperken van de leerachterstand.
  • Per ziektebeeld is er ook een klein verschil in de prioriteiten:

- Moederschaprust: meer uitgesproken aandacht voor ‘beperken leerachterstand’ & terugkeer bevorderen; sociale contacten en band met school minder belangrijk

- Langdurig ziek: sociale contacten als heel belangrijk

- Chronisch ziek: band met school wordt minder vaak aangehaald als heel belangrijk (vermoedelijk omdat zij Bednet vaak nog combineren met naar school gaan).