Bednet in het schoolreglement

Sinds schooljaar 2016-2017 dient het recht op synchroon internetonderwijs opgenomen te worden in het schoolreglement van het basis- en secundair onderwijs. Dit is goed nieuws. Op die manier vinden hopelijk alle ouders en scholen de weg naar Bednet.

Het ministerie van Onderwijs stuurde hieromtrent twee omzendbrieven rond naar schooldirecties:

  • Lees hier de omzendbrief voor het basisonderwijs (ref. BaO/2002/1 punten 2.2.5 vijfjarige kleuters en 2.3.3 lager onderwijs).
  • Dit is de omzendbrief voor het secundair onderwijs (ref. SO64).

Heb je een voorbeeldtekst nodig om in te lassen in het schoolreglement?
Wij doen de volgende suggestie. Aanpassen staat vrij.

Synchroon internetonderwijs (SIO)

Als je door ziekte, operatie of ongeval langdurig of regelmatig de lessen niet kan volgen, heb je recht op gratis synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis ui, via een internetverbinding, live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Je mag synchroon internetonderwijs aanvraag voor kinderen vanaf 5 jaar. Ook tienermama's komen in aanmerking. Bednet is gratis voor school en leerling. Met vragen hieromtrent kan je terecht bij de directie en bij Bednet zelf (www.bednet.be).