Je bent hier:

U bent hier

Geschiedenis

Hoe het begon

Bednet ontstond in 2002 als innovatieproject in de stad Antwerpen. De gelijknamige vzw werd in 2004 opgericht door Kathy Lindekens, samen met enkele zeer gemotiveerde vrijwilligers.

Bednet ging van start in maart 2007 met een 15-tal kinderen die een prototype uittestten. Dit prototype werd ontwikkeld in het kader van het onderzoeksproject ASCIT van IMEC (toenmalige Iminds: Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie). ASCIT staat voor 'Again at my School by Fostering Communication through Interactive Technologies for long term sick children'. Het project streefde naar een technologische oplossing om langdurig zieke kinderen weer zeer nauw te betrekken bij het leerproces van hun eigen klas.

Het onderzoeksproject kwam tot stand op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform en liep van 1 september 2005 tot 31 december 2007, met een vervolgtraject van 1 jaar. 

Er namen 4 firma's aan deel, 3 instellingen en 6 onderzoekspartners. Uit dit onderzoek werd een eerste prototype van software gemaakt om kinderen tussen 8 en 12 jaar via internet met hun klas te verbinden en te betrekken. Na het afronden van dit onderzoeksproject ging de samenwerking met Androme uit Diepenbeek verder en werd het systeem geoptimaliseerd en aangepast aan de noden van kind en klas. Sinds 1 september 2014 heeft Bednet een nieuw systeem geïntroduceerd om tegemoet te komen aan de nieuwe noden in klassen.

Bednet en de overheid

Synchroon internetonderwijs via Bednet werd in 2014 erkend door de overheid en verankerd in het onderwijsdecreet XXIV. Alle democratische politieke partijen in het Vlaams Parlement hebben dit decreet op 23 april 2014 unaniem goedgekeurd. SIO is nu structureel verankerd in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. De nieuwe regelgeving rond synchroon internetonderwijs is van kracht gegaan op 1 september 2015. Langdurig en chronisch zieke kinderen hebben nu recht op synchroon internetonderwijs, al dan niet in combinatie met Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH). Voor Bednet was dit een grote erkenning en een mijlpaal. Het recht op onderwijs dat langdurig zieke kinderen moesten hebben, is nu echt werkelijkheid. 

  • Dankzij de subsidie die de Vlaamse Regering in september 2015 toekende aan Bednet konden dat schooljaar 600 leerlingen synchroon internetonderwijs volgen (Ontdek alle cijfers). 
  • Sinds september 2016 dient het recht op SIO ook opgenomen te worden in het schoolreglement van elke school. Op die manier vinden hopelijk alle scholen en ouders van zieke kinderen de weg naar Bednet. Ook kleuters vanaf 5 jaar kunnen sindsdien een beroep doen op Bednet.
  • Sinds januari 2017 is synchroon onderwijs al mogelijk vanaf 4 lesweken (of 36 halve lesdagen) gebruik. Vroeger waren dit 6 lesweken. Zo zorgt Bednet mee voor permanent en kwalitatief onderwijs voor de meest kwetsbare kinderen. 

Meer informatie over het Onderwijsdecreet vind je via onderstaande links.

Bednet nu

Sinds de opstart van de vzw werd Bednet al meer dan 3.400 keer ingezet in 1.467 Vlaamse scholen in Vlaanderen en Brussel, in alle netten en alle onderwijsrichtingen. Bednet zorgt voor het ICT-platform en de hardware (bv. computer, webcam, headset, scanner/printer, …) alsook de begeleiding van het hele project. Ongeveer 8 op 10 kinderen die Bednet gebruiken kunnen samen met hun vrienden overgaan naar het volgend leerjaar. Bednet biedt zijn diensten volledig gratis aan voor het kind en de betrokken school. Dit is alleen mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse Regering, bedrijven en particulieren.