Andere onderwijsmogelijkheden tijdens ziekte

Leerlingen kunnen tijdens ziekte en herstel op verschillende manieren les blijven volgen. De Vlaamse overheid organiseert en subsidieert naast Bednet nog 2 andere systemen: TOAH en ziekenhuisscholen. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligersorganisaties.

Belangrijk:

  • De voorwaarden om de verschillende systemen te gebruiken zijn verschillend.
  • Aanvragen moeten apart, per systeem gebeuren.

Bednet

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

  • Onderwijs aan huis: Een leerkracht van de school geeft bij de leerling thuis les.
  • VoorwaardenLees ze hier.
  • Aantal uren per week: max. 4u/week.
  • Aanvragen: Formulier invullen (ouders) en bezorgen aan de school (formulier is online beschikbaar).
  • Organisator: School waar de zieke leerling ingeschreven is.
  • GetuigenisSiska over TOAH 

De ziekenhuisscholen

Vrijwilligersorganisaties