Je bent hier:

U bent hier

Waarom les volgen tijdens ziekte?

Wanneer je niet naar school kan wegens ziekte, heb je evengoed nood aan leerstof verwerken, geëvalueerd worden, een perspectief op slagen, contact met leeftijdsgenoten, enz.

Waarom les volgen tijdens ziekte?

  • Schoolse routine: Contact houden met de klas en bezig blijven met schoolwerk kunnen helpen in het behouden van de dagelijkse routine.
  • Welbevinden: Bij de klas blijven horen, het kunnen blijven opdoen van succeservaringen en het werken aan dromen (bijv. met de klas mee overgaan, afstuderen, ...) zijn ook voor zieke leerlingen belangrijk.
  • Recht op onderwijs: In Vlaanderen is onderwijs een recht, ook als je ziek bent. Leerlingen kunnen tijdens ziekte en herstel zo de les blijven volgen.

Ziekte, rust en herstel

  • Schoolse druk: Voor sommige zieke leerlingen is het nodig om een tijdje het schoolse los te laten of de schoolse druk te verminderen. Zo kunnen ze eerst focussen op hun behandeling en herstel.
  • Lespakket op maat: Een zieke leerling volgt meestal niet alle vakken en lessen. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is voor rust en herstel.

Onderwijspakket op maat

  • Verschillende mogelijkheden: De Vlaamse Overheid organiseert en subsidieert 3 verschillende systemen: Bednet, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) en ziekenhuisscholen. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligersorganisaties.
  • Combineren: Een zieke leerling kan de verschillende onderwijsmogelijkheden (Bednet, TOAH, ...) combineren. Ook de combinatie met naar school gaan is mogelijk.
  • Leertraject: De school blijft verantwoordelijk voor het leertraject van elke leerling.
  • Ondersteuning: In het vasleggen van een lespakket op maat kan je als school, maar ook als ouder, terecht bij het CLB, de arts / therapeut, ... voor informatie, ondersteuning en advies.

Meer informatie over de onderwijsmogelijkheden