Je bent hier:

U bent hier

Psychische problemen

Kinderen en jongeren met psychische problemen

Belangrijk: ook kinderen met psychische problemen kunnen van thuis uit of vanuit het ziekenhuis live de les volgen. In samenwerking met school, arts en therapeut streeft Bednet naar een vlotte re-integratie van de leerling in de eigen klas. Bednet maakt een groot verschil: de leerling kan de draad weer opnemen wat de leerstof betreft en kan op een (voor hem) veilige manier deelnemen aan het klasgebeuren.

Jammer genoeg zijn weinig scholen, gezinnen, artsen op de hoogte van de ondersteuning die Bednet kan bieden aan deze kinderen. Daardoor vallen ze uit de boot, gewoon omdat men het niet weet. Momenteel gebruikt 10% van de kinderen Bednet omwille van een psychische aandoening. We schatten echter in dat de nood een stuk groter is dan het aantal dat we nu bereiken.  

Wil je weten of Bednet een optie is? Bespreek het even met Marion.

 

Wat betekent Bednet voor kinderen met psychische problemen?

  • Brent (angstproblematiek, 5de leerjaar)

Na een lange zoektocht kreeg Brent vorig schooljaar de diagnose ASS. Het was voor hem al lange tijd moeilijk om met alle prikkels in de klas/school om te gaan. Ondanks aanpassingen werd het Brent teveel. Hij ontwikkelde een grote angst rond het schoolse. Het lukte niet meer hem te motiveren en hij kreeg steeds meer klachten gaande van buik- en hoofdpijn tot regelrechte paniekaanvallen.

Brent gaat voorlopig niet naar school. De ouders van Brent gingen op zoek naar een therapeut met gespecialiseerde kennis. Zij zal met Brent en de school een stappenplan volgen waar hij, rekening houdend met zijn beperkingen, opnieuw kan integreren in de klas. Bednet maakt ook deel uit van het stappenplan. Via Bednet kan hij de draad weer oppikken wat de leerstof betreft, maar ook op een (voor hem) veilige manier deelnemen aan het klasgebeuren. Er werd afgesproken dat Brent na de kerstvakantie opnieuw de fysieke stap naar school zal zetten. Ook dit zal stilaan worden opgebouwd.

  • Tinne (anorexia, 3de jaar TSO handel)

Sinds vorig jaar kampt Tinne met anorexia, een complexe problematiek die haar leven beheerst. Na enkele pogingen tot ambulante behandeling is er besloten haar te laten opnemen in de kinder- en jeugdpsychiatrie waar zij een aangepast programma zal volgen om deze ziekte te overwinnen. Op termijn kan ze waarschijnlijk weer overstappen naar ambulante zorg die kan gecombineerd worden met naar school gaan. Voorlopig lukt dit echter niet en zal ze de lessen niet op school kunnen volgen. Na een gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen en het advies van de psychiater werd er voor Tinne een behandelingsschema opgesteld waar les volgen via Bednet deel van uit maakt. Prestatiedruk is een pijnpunt. Zo wordt het aantal uren les per week bewust erg beperkt in een eerste fase. Daarna zijn er mogelijkheden om dit uit te breiden in functie van haar evolutie.

  • Ayoub (depressie, 5de jaar ASO economie)

Omwille van familiale omstandigheden ontwikkelde Ayoub een zware depressie. Na een korte crisisopname verblijft hij inmiddels weer thuis. Zijn weg naar herstel is echter nog lang. De school van Ayoub ging op zoek naar mogelijkheden om hem te ondersteunen. Een leerkracht van de school komt enkele uren per week langs om de hoofdvakken bij te houden. Dit volstond echter niet en Ayoub vreesde zijn schooljaar op deze manier te verliezen. Bednet werd ingeschakeld en nu volgt hij economie en wiskunde via deze weg.  De leerkracht die thuis komt zal met hem verder werken rond een aantal knelpunten. Dit geeft Ayoub de nodige gemoedsrust wat betreft het schoolse luik.