Je bent hier:

U bent hier

Onderwijsaanbod zieke leerlingen

Onderwijsaanbod zieke leerlingen

"Dokter, schrijf eens wat Bednet voor"

Zieke kinderen missen soms maandenlang school. De afgelopen jaren is het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen, zoals Bednet of tijdelijk onderwijs aan huis sterk verbeterd. Het aantal zieke scholieren dat de lessen vanop afstand volgt via Bednet is de voorbije 4 jaar zelfs verviervoudigd. Toch is het onderwijsaanbod voor jonge patiënten onvoldoende gekend. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat artsen voortaan ouders aanspreken over het aanbod. Op 29/11 ondertekenden de minister, het Vlaams Patiëntenplatform en acht verenigingen van artsen een engagementsverklaring. Genezen komt nog steeds op de eerste plaats, maar als het herstelproces het volgens de arts toelaat, is het belangrijk dat een leerling ook onderwijs krijgt. 

Het Vlaams Patiëntenplatform en de acht verenigingen engageren zich om bij hun leden het recht op onderwijs aan zieke kinderen kenbaar te maken. Hilde Crevits engageert zich om het Vlaams Patiëntenplatform en de medische verenigingen daarin te ondersteunen en hun suggesties voor verbetering van het onderwijs aan zieke kinderen te onderzoeken. Hiervoor voorziet ze ook een aanspreekpunt. 

Wil jij ouders ook beter informeren over het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen? Download de folder van de Vlaamse Overheid.

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits:

“Zieke kinderen missen soms weken- tot maandenlang school omdat ze aan hun bed gekluisterd zijn of vele behandelingen en therapieën moeten ondergaan. Ze worden zo niet alleen geconfronteerd met hun ziekte, maar missen ook hun klasgenootjes en hun leerkrachten en dreigen een leerachterstand op te lopen. Daarom hebben we de  afgelopen jaren het aanbod voor zieke leerlingen, zoals Bednet of Tijdelijk Onderwijs Aan Huis versterkt. Toch krijgen we signalen dat dit nog onvoldoende bekend is. Daarom schakelen we de medische sector in om deze maatregelen meer bekend te maken bij ouders. Genezen komt nog steeds op de eerste plaats, maar als een arts het toelaat, is het belangrijk dat een leerling ook onderwijs krijgt.”

Bednet is heel blij met deze engagementsverklaring:

Els Janssens: “Als een kind voor lange tijd ziek valt zijn artsen vaak de eersten die ouders in vertrouwen nemen. Artsen zijn daarom ideale doorverwijzers naar onderwijsoplossingen voor zieke kinderen en jongeren. Geen ouder wil dat zijn kind door ziekte een jaar moet overdoen of het contact met zijn vrienden verliest. We zijn blij met dit initiatief van minister Hilde Crevits. Geen ziek kind mag Bednet missen.”

Lees de engagementsverklaring