Je bent hier:

U bent hier

Jaarverslag 2017

Bednet blijft groeien. Als organisator van het synchroon internetonderwijs in Vlaanderen heeft Bednet in 2017 alweer grote stappen vooruit gezet. Dit jaar werden 856 trajecten opgestart. Dit betekent concreet dat we 732 langdurig en chronisch zieke leerlingen tijdens één of twee schooljaren met hun klas hebben kunnen verbinden. Steeds meer, steeds beter.

  

In 2017 heeft Bednet extra ingezet op communicatie en netwerking, om nog breder en laagdrempelig informatie te kunnen bieden aan alle kinderen, gezinnen en leerkrachten. Bednet is ook zeer actief op sociale media. Netwerking met de medische wereld heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het synchroon internetonderwijs (SIO) dit jaar een grote toename heeft gekend van kinderen met een psychische problematiek. Na kanker was dit in 2017 de meest voorkomende pathologie bij leerlingen voor wie SIO middelen werden ingezet.   

Naast de dagelijkse projectwerking zet Bednet heel wat in op innovatie, om het systeem met behulp van de nieuwste technologische ontwikkelingen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk te houden.  Zo zijn we in 2017 van start gegaan met gebruikersonderzoek dat de (evoluerende) noden van het kind in kaart brengt. Dat zal de basis zijn voor de ontwikkeling van Bednet 3.0, nieuwe software oplossingen voor SIO. Maar ook op het vlak van hardware volgt Bednet voortdurend de noden en ontwikkelingen van vandaag en morgen. Na de testperiode in 2016 werd dit jaar dan ook volop geïnvesteerd in onze mobiele units die in het secundair onderwijs van groot nut zijn en kunnen meegenomen worden naar de praktijklokalen. Deze mobiele units worden ontwikkeld en geproduceerd voor Bednet door lokale leveranciers.  

Lees het jaarverslag