Je bent hier:

U bent hier

Bezoek uit Nieuw-Zeeland

Op 8 en 9 mei kregen we bezoek van Richard Winder uit Nieuw-Zeeland. Net als Bednet werkt zijn organisatie, The Northern Health School, met zieke kinderen en jongeren. Richard was al lang gefascineerd door Bednet als inspirerend praktijkvoorbeeld voor onderwijs aan zieke kinderen. Hij wilde het ook heel graag eens in werking zien. Hij bezocht 3 Bednet-klassen en de ziekenhuisschool van Leuven. 

 "Het was boeiend om te zien hoe het schoolsysteem werkt in jullie land. Ik heb heel wat bijgeleerd door Bednet in actie te zien, te spreken met leerkrachten en te zien hoe ze werken. Vooral het gesprek met de jonge Bednetter uit KA De Ring blijft mij bij: 

"Deze morgen. Ik kwam de klas binnen en zag een normale groep jonge mensen samenwerken aan een wiskunde-opdracht.De zieke jongen was er niet fysiek maar wel virtueel. 'It was real', it made sense'. Er stond geen computer, er zat een leerling.

Gelijkenissen tussen onderwijs voor zieke kinderen in België en Nieuw-Zeeland

Volgens Richard zijn er veel gelijkenissen maar een trend die we zien in de hele Westerse wereld is de enorme toename van mentale problemen bij jongeren. Net als in België is dit een groot probleem in Nieuw-Zeeland: 70% van de kinderen in de Northern Health School volgen de les omwille van mentale problemen. Het is de grootste groep waarmee de Northern Health School in Nieuw-Zeeland geconfronteerd wordt en het aantal jongeren blijft maar groeien. Richard ziet absoluut een meerwaarde in internetonderwijs voor kinderen met mentale problemen:

Online connectie kan net heel belangrijk zijn voor hen. Sommige kinderen zijn al heel lang thuis, alleen, zonder enig contact met leeftijdsgenoten,  sinds maanden of zelfs jaren.  Zo hebben ze de kans om weer 'voorzichtig' in contact te komen met een leraar, met de klas. Uiteraard mag online learning geen comfortabele manier worden om niet meer naar school te hoeven gaan. 

Net als in Vlaanderen hangt het succes van onderwijs aan zieke kinderen 'Down Under' sterk af van de goede samenwerking met de school. Hoe beter deze verloopt, hoe groter de groeikansen van de leerling.

Bednet in Nieuw-Zeeland

Richard bekijkt of internetonderwijs in Nieuw-Zeeland zou kunnen werken voor een bepaalde groep zieke kinderen. Het probleem is dat er amper 4,5 miljoen mensen wonen over een enorme oppervlakte. De afstanden zijn soms heel moeilijk te overbruggen. De meeste huizen hebben geen (snelle) internetverbinding. Dat is een uitdaging. Gelukkig financiert het Ministerie van Onderwijs sinds kort 'ultrafast internet' in alle scholen. Iedereen zit nu op hetzelfde platform. Ook de infrastructuur op de scholen werd volledig aangepast. Elke school moet in principe kunnen 'inpluggen'.  

We denken er vooral aan om het systeem te gebruiken voor onze leerkrachten zodat zij in verbinding kunnen staan met de leerling thuis. Zodat ze online met hen kunnen werken, zonder verplaatsing én om daarnaast met verschillende zieke kinderen tegelijk 'een virtuele klas' te vormen (Richard)

Richard over zijn verblijf in België met een wens voor alle Vlaamse kinderen: