Je bent hier:

U bent hier

Bednet voor iedereen?

We krijgen regelmatig de vraag of Bednet virtuele klaslokalen kan maken voor alle scholieren die niet naar school kunnen. Helaas is dit niet mogelijk. Lees hier waarom.

Bednet verbindt een zieke leerling met zijn klas

Bednet organiseert synchroon internetonderwijs voor zieke leerlingen. De zieke leerling volgt live de les met zijn eigen klas, in de mate waarin zijn ziekte en behandeling dit toelaten. De werking is volledig gebaseerd op het live volgen van en deelnemen aan het ‘normale’ klas- en lesgebeuren, waar leerlingen fysiek samen zijn en de zieke leerling van op afstand toch mee aanwezig kan zijn. Het gebruik van Bednet is altijd gericht op de terugkeer naar de eigen klasomgeving. De expertise van Bednet bestaat erin leerkrachten, leerlingen en hun gezin te ondersteunen bij het tijdelijk gebruik van afstandsonderwijs in functie van de re-integratie van de zieke leerling in de klas. Dit is niet de oplossing die we in het huidig klimaat nodig hebben. 

Verschil tussen Bednet en het virtuele klaslokaal

Het verschil tussen Bednet en een virtuele klas (digitale leeromgeving) is dat élk kind op afstand les volgt, gelinkt aan één leerkracht, in een volledig digitale klasomgeving. Het klasgebeuren ontbreekt, alle leerlingen volgen op afstand, op dezelfde manier, ook zonder het aspect van ziekte. Bednet vertrekt vanuit een normale klassituatie waar een zieke leerling op afstand volgt. 

Op de website van het departement Onderwijs en Vorming kan je de mogelijke oplossingen bekijken om een digitale klas op te zetten.

Naar het virtuele klaslokaal