Je bent hier:

U bent hier

Bednet en Belgacom

Reeds meer dan 6 jaar is Belgacom een van de sponsors die Bednet steunen met giften, technische en logistieke steun of sponsoringcampagnes. Voor Dominique Leroy, de nieuwe bedrijfsleider van Belgacom, is deze steun niet zomaar een zoveelste solidariteitsinitiatief: het is een evidentie. Een gesprek met een vrouw met karakter en het hart op de juiste plaats.

Steeds meer bedrijven engageren zich voor solidariteitsacties en duurzame ontwikkeling. Wat is uw visie op de maatschappelijke rol van Belgacom? 
Als motor van  innovatie speelt Belgacom inderdaad een belangrijke maatschappelijke rol. Ethische waarden kun je niet zomaar opleggen: ze krijgen concreet gestalte door acties waarin men gelooft. Voor een bedrijf als het onze is het niet meer dan normaal een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij in domeinen die nauw aanleunen bij onze activiteiten, meer bepaald via onze infrastructuur en medewerkers.

En hoe komt die band tussen de waarden van Bednet en van Belgacom tot uiting?
Wat Belgacom betreft, vormen onderwijs en ondersteuning van de gemeenschappen uitdagingen die onze volle aandacht vragen. We willen onze kinderen en vooral de meest kwetsbaren onder hen middelen bieden waarmee ze zich in het leven kunnen behelpen. Onderwijs en integratie in de maatschappij zijn hun kostbaarste troeven om op te groeien en zich te ontplooien. Door zieke kinderen contactmogelijkheden met hun klas te bieden, zorgt Bednet ervoor dat hun isolatie doorbroken wordt, dat ze geen schoolachterstand oplopen en stimuleert het de solidariteit tussen leerlingen. De missie van Bednet is dus perfect in lijn met onze overtuigingen en waarden.

Hoe steunt Belgacom concreet de activiteiten van Bednet?
Indien ze niet voorhanden is en indien dit technisch haalbaar is, installeert Belgacom een hogesnelheidsverbinding tussen de school en de plaats waar het kind verblijft. Zo kan het de lessen via videoconferentie volgen via een computer die het bij zich heeft en een andere computer die zich in het klaslokaal bevindt. Wij staan er ook op dat de dienst onberispelijk werkt dankzij technici die zich specifiek bezighouden met de minutieuze controle van de apparatuur en de verbindingen. Momenteel zorgen meer dan 200 verbindingen ervoor dat kinderen het contact met de school niet verliezen.

Beperkt de tussenkomst van Belgacom zich tot de terbeschikkingstelling van de verbindingen?
Helemaal niet. De relatie tussen Belgacom en Bednet is een echt partnerschap waarbij ons hele bedrijf betrokken is. Vorig jaar hebben 1500 collega’s ervoor gekozen hun eindejaarsgeschenk af te staan aan Bednet (en Take Off, de Franstalige tegenhanger). Bij die gelegenheid hebben we ook een virtuele kaart ontworpen om bij elke uitwisseling van wensen een schenking te doen aan beide verenigingen.  
Bovendien betrekken we Bednet en Take Off bij de solidariteitsacties van de Belgacom League,  het voetbal van de 2e klasse, die we ook sponsoren. In april hebben de clubs op hun wedstrijden  kinderen uitgenodigd die door Bednet en Take Off worden gesteund. Ze hebben het startsein mogen geven, de wedstrijd  mogen volgen als  eregast en hebben de spelers ontmoet. De supporters konden reuzenhanden kopen  waarmee ze als teken van solidariteit konden zwaaien en de opbrengst van die verkoop ging naar beide verenigingen. Resultaat: 1800 handen verkocht door de Football+Foundation, in totaal een schenking van € 9000. En niet te vergeten, een onvergetelijke dag voor de kinderen!

Voor jongeren zijn smartphones en tablets krachtige middelen voor integratie en uitwisseling. Ze gebruiken ze om overal online te gaan en de kinderen van Bednet vormen daarop geen uitzondering. Heeft Belgacom een antwoord op die veranderingen in de behoeften en het gedrag?
Zeker en vast. Onze technologie evolueert constant, meer bepaald dankzij de talloze investeringen die we de voorbije 10 jaar in onze netwerken hebben gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat de technologie een schitterend middel is om vooruitgang te boeken. Technologie toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken voor iedereen vormt de kern van ons bedrijfsproject. Ik ben dus ontzettend blij dat ik een bijdrage kan leveren om de kinderen van Bednet ervan te laten genieten. Ikzelf en mijn 15.000 medewerkers zijn hier geweldig trots op.