Bednet bereikt voor het eerst ruim 1000 kinderen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent dit jaar 2,4 miljoen euro subsidie toe aan Bednet.  In 2018 bereikte Bednet voor het eerst ruim 1.000 kinderen. Met de subsidie wil Bednet ook nu weer meer dan 1.000 kinderen ondersteunen en vooral hun hard- en software grondig vernieuwen. Daarbij zal nog meer en beter ingespeeld worden op de noden van de gebruikers, op nieuwe technologieën en op nieuwe onderwijsvormen. Bednet zal dan ook net als de voorbije jaren een innovatieplan opmaken om de werking te optimaliseren.

Directeur Els Janssens: "We zijn ongelooflijk trots op wat we in de laatste jaren bereikt hebben en waar we nu staan. Dit allemaal dankzij de goede samenwerking tussen ons gedreven Bednet-team, de overheid, de vele (onderwijs)partners, de gezinnen en de Bednetters zelf". 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Synchroon internetonderwijs en de werking van Bednet raken steeds meer ingeburgerd. Op 5 jaar tijd is het aantal leerlingen die op die manier toch les kunnen volgen en bij de klas betrokken blijven bijna verviervoudigd. De subsidie is ondertussen zelfs vertienvoudigd. Het is dan ook van groot belang dat elk kind onderwijs op maat kan volgen en contact kan houden met de vrienden in de klas".

Perstekst van minister van Onderwijs Hilde Crevits   Meer cijfers