Bednet is een recht!

Bednet is een recht!

Wist je dat je recht hebt op Bednet als je langdurig of regelmatig ziek bent? Je moet wel minimum 4 lesweken gebruik maken van de dienstverlening.

Het lijkt een evidentie.

Ook als je ziek bent heb je het recht om naar school te gaan en bij je vrienden te zijn. Recht op onderwijs is al sinds 1990 een van de universele kinderrechten (vermeld in het Verdrag inzake de rechten van het kind). Bednet garandeert het recht op onderwijs voor kinderen die omwille van een medische reden niet naar school kunnen gaan. 

Toch hebben zieke kinderen en jongeren nog maar sinds 1 september 2015 recht op synchroon internetonderwijs via Bednet, al dan niet in combinatie met Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH). Voor Bednet was dit een grote erkenning en een mijlpaal. Het recht op onderwijs dat langdurig zieke kinderen moesten hebben, is nu echt werkelijkheid.

Andere initiatieven voor zieke kinderen

Bednet werkt steeds in overleg met de ouders, de school en met andere organisaties zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, de vrijwilligers van School & Ziekzijn en de ziekenhuisscholen. Op de website van POZILIV (Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen) ontdek je alle organisaties de voor je klaar staan:

  • Kinderen die langdurig in een ziekenhuis of preventorium verblijven kunnen terecht in een ziekenhuisschool.
  • Een langdurig of chronisch ziek kind in het basis- of secundair onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis als het voldoet aan een aantal voorwaarden. Ook een leerling met moederschapsverlof heeft recht op onderwijs aan huis.
  • Daarnaast bieden vrijwilligersorganisaties een aantal andere initiatieven aan om je onderwijs te geven als je ziek bent: School en Ziek zijn vzwAlles over kankerAuxilia vzw, Het brugfigurenproject van het Rode Kruis van België. Ook ziekenfondsen bieden onderwijs aan huis voor zieke kinderen. Vraag het na bij jouw ziekenfonds.

Staat Bednet al in het schoolreglement van jouw school?

Een school moet het recht op onderwijs via Bednet opnemen in het schoolreglement.  Is dit niet het geval, laat het je school zeker weten. Zo help je alle ouders en scholen om de weg naar Bednet te vinden. 

Meer info nodig over kinderrechten?

Kinderrechtenprijs?

In 2019 werd Bednet geselecteerd voor de eerste ronde van de kinderrechtenprijs. Onze jongerenambassadeurs Anne-Sophie en Nina stelden Bednet aan andere jongeren voor op een originele manier. Bekijk het fantasy filmpje dat ze uitdachten in samenwerking met regisseur Charlotte Dewulf.

Deel ook jouw story!

Heb jij een verhaal dat je met ons wil delen? Dan maak je kans op het bijwonen van een open training van de Rode Duivels.

Deel je story