Klasgenoten en ouders informeren

Hoe kan je de klasgenoten en ouders informeren over de afwezigheid van een leerling en de opstart van Bednet? Wat vertel je best (niet)?


updated: 06 maart 2023

Klasgenoten informeren

Waarom? Klasgenoten hebben vaak vragen over waarom een leerling lange tijd of vaak niet op school zal zijn. Of waarom hun klasgenoot er niet ziek uitziet. Hen informeren kan helpen om beter te begrijpen waarom Bednet wordt opgestart en de Bednetter niet alle lessen en vakken meevolgt.

Welke info? Bespreek met de leerling en zijn/haar ouders (of zorgverlener) welke informatie hij/zij wel of niet wil delen met de klas. Het is volledig zijn/haar keuze. Bereid de Bednetter voor op eventuele vragen én antwoorden, ook als hij/zij liever niet (of niet meteen) antwoordt.

Hoe? De klas informeren kan op verschillende manieren: vertellen, een tekst voorlezen, een video of foto’s tonen, ... Bespreek of de Bednetter zelf de klas wil informeren of doe jij dit als leerkracht of leerlingbegeleider? Kan er iemand van het ziekenhuis langskomen? Ook het CLB kan jullie hierin ondersteunen.

Bekijk samen de educatieve serie 'Nesters'

Voor leerlingen van het secundair onderwijs bestaat er het educatieve pakket van ED TV 'Nesters': Een serie over jongeren die geconfronteerd worden met ziekte en leren hoe hiermee om te gaan op hun eigen manier. Deze serie en bijhorend lessenpakket kwam samen met Bednet tot stand.

Het is de ideale manier om jongeren bekend te maken met Bednet, maar ook met wat het betekent om jong en ziek te zijn & hoe zij hun klasgenoot kunnen bijstaan in deze periode

Ouders van klasgenoten inlichten

Waarom? Net zoals de klasgenoten, zitten ook hun ouders soms met vragen: Wat is er aan de hand met de zieke leerling? Wat is Bednet? Waarom is Bednet nodig? Komen er beelden van mijn kind online? …

Welke info? Informatie over de ziekte van de leerling is vertrouwelijk. Het delen hiervan is niet nodig om hen in te lichten over de opstart van Bednet. Je kan hen wel informeren over wat Bednet is, hoe het werkt, dat er geen beelden online komen, ... 

Hoe? Je kan onderstaande info toevoegen in de communicatie naar de ouders (of zorgverlener) van de klasgenoten of hen verwijzen naar onze website (Over Bednet, Privacy policy, Verhalen).

Wat is Bednet? Bednet is een vorm van afstandsonderwijs voor zieke leerlingen. De zieke leerling volgt van thuis of in het ziekenhuis de lessen in de klas live mee via een computer.

Waarom Bednet? Ook zieke kinderen hebben in Vlaanderen recht op onderwijs. Dankzij Bednet lopen ze minder leerachterstand op en houden contact met de klas. Wanneer ze beter zijn, kunnen ze vlotter aansluiten op school. 

Hoe werkt Bednet? De Bednetter en de klas zien elkaar via het computerscherm en de camera (waarmee de leerling kan rondkijken) in de klas. Via de Bednet-software en de omgevingsmicrofoon kunnen ze met elkaar praten, samenwerken, ...

Privacy: Bednet werkt via live-streaming: de software maakt geen opnames van beeld of geluid en het systeem houdt geen gegevens bij op het internet. Als de klas of de Bednetter de verbinding verbreekt, horen en zien ze elkaar niet meer.

logo vlaanderen
© 2023 Bednet
Webdesign thinline.be