Waarom en wanneer Bednet overwegen?

Is het nog niet duidelijk waarom en wanneer je Bednet kan overwegen? We geven je een handig overzicht van alle voorwaarden en opties.


updated: 09 januari 2023

Wat heeft Bednet te bieden?

Niet meer elke dag op school

Er zijn verschillende redenen waarom een leerling niet meer elke dag op school kan zijn.

Plots langdurig afwezig op school: Sommige leerlingen zijn plots afwezig omwille van een ongeval of ernstige ziekte. Door behandeling en herstel zullen ze een lange(re) periode afwezig zijn.

Een geplande periode afwezig op school: De afwezigheid kan ook gepland zijn, bijv. een operatie gevolgd door revalidatie, een opname, of wanneer een jonge mama bevalt en moederschapsrust opneemt.

Regelmatig of in specifieke periodes afwezig: Leerlingen met een chronische aandoening zijn regelmatig afwezig (bijv. acute klachten, behandelingen, ...) of kunnen in bepaalde periodes helemaal niet naar school (bijv. infectiegevaar in de winter). De impact is onvoorspelbaar.

Voltijds schoollopen lukt niet meer: Soms duiken er - duidelijke of eerder vage - signalen op dat voltijds les volgen op school niet meer lukt (bijv. vermoeidheid, lichamelijke of psychische klachten, …). De afwezigheden nemen toe en/of er ontstaan moeilijkheden in leren of functioneren. 

In elk van deze situaties is het gebruik van Bednet mogelijk, wanneer alle voorwaarden vervuld zijn. 

Wanneer Bednet aanvragen? 

Verwachte duur Bednet-gebruik: Je kan Bednet aanvragen wanneer je verwacht dat een leerling minimum 4 weken of 36 halve lesdagen Bednet zal gebruiken. Dat hoeft niet aaneensluitend te zijn. Je hoeft niet te wachten om een aanvraag te doen tot de leerling al minstens 4 weken afwezig is. 

Bednet combineren met naar school gaan: Ook leerlingen die naar school gaan en deeltijds, regelmatig of in periodes afwezig zijn, komen in aanmerking.

Aantal uren Bednet-gebruik: Hoeveel uren een leerling Bednet gebruikt per week, bepaalt de school in overleg met de leerling, ouders en andere betrokkenen (bijv. arts, therapeut, CLB). Het Bednet-gebruik kan mee evolueren met wat de leerling fysiek en emotioneel aankan. Je kan het aantal uren stap voor stap opbouwen, of zelfs tijdelijk beperken (of stopzetten) als de gezondheid van de leerling dit vraagt.  

Bednet voorbereiden maar nog niet opstarten: Zal een leerling gepland afwezig zijn (bijv. een operatie of moederschapsrust), kan je op voorhand een Bednet-aanvraag indienen. We bereiden samen het traject voor. Zodra hij/zij uitvalt voorzien we Bednet. 

Voorwaarden: Bednet is een recht voor leerlingen die afwezig zijn op school met medisch attest. Lees meer over de voorwaarden om Bednet te kunnen aanvragen bij Voor wie is Bednet?.

waarom en wanneer Bednet overwegen

Bednet in het onderwijstraject 

Mee in de klas via Bednet: Via Bednet volgen afwezige leerlingen les in hun vertrouwde klasomgeving, samen met hun klasgenoten. Ze behouden de link met het gewone schoolleven, wat drempels om terug te keren vermindert. Via Bednet blijven ze mee met de leerstof en blijven ze deel uitmaken van de klas. 

Onderwijstraject op maat: De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de zieke leerling en kan een traject op maat uitstippelen. Bednet kan je combineren met naar school gaan, les in de ziekenhuisschool, TOAH of les van een vrijwilliger (School & Ziekzijn).  

Bednet bespreken op school: Bespreek samen met het zorgteam en de betrokken leerkrachten welke rol Bednet kan spelen in het onderwijstraject van de zieke leerling. Benoem de mogelijkheden en uitdagingen op vlak van leren en betrokkenheid van de leerling, maar ook de aandachtspunten bij de integratie in de klaspraktijk, voor zowel de betrokken leerkrachten als de klasgenoten. 

Betrokkenheid leerkrachten: Het is belangrijk om leerkrachten nauw te betrekken in het overwegen en bespreken van Bednet voor een afwezige leerling. Zo kunnen jullie mogelijkheden, vragen, zorgen en aandachtspunten van in het begin open bespreken.

Info of advies nodig?

Bednet-helpdeskteam: Team Bednet staat klaar om je te informeren en adviseren over de mogelijkheden en werking van Bednet. Elke schooldag van 8.30 u. tot 16.30 u. kan je ons snel bereiken via de chat op de website. Of je kan ons bereiken via 016 20 40 45 of info@bednet.be.

Online helpdesk: Scholen, maar ook ouders en Bednetters vinden in de online helpdesk van onze website heel wat informatie en tips over het organiseren van Bednet, de werking van het Bednet-materiaal en het lesgeven en les volgen via Bednet. 

Bednet contacteren Helpdesk

logo vlaanderen
© 2023 Bednet
Webdesign thinline.be