Toetsen en examens via Bednet

Wist je dat toetsen en examens via Bednet kunnen gebeuren? We geven enkele aandachtspunten bij het onderwijs-traject tijdens ziekte.


updated: 09 januari 2023

Evalueren van een zieke leerling

De school of klassenraad is verantwoordelijk voor het leertraject van een zieke leerling en dus ook voor de evaluatie.

Aan de hand van evaluatie kan de leerkracht of klassenraad informatie verzamelen over de mate waarin je zoon/dochter de doelen heeft bereikt. Zowel je kind als jijzelf krijgen zo zicht op waar hij/zij staat in het leerproces.

evalueren van zieke leerling

Recht op onderwijs maar ook recht op ziek zijn

Je zoon/dochter heeft vaak niet alle lessen gevolgd of alle taken, toetsen en examens kunnen maken.

De ziekte kan invloed hebben op het denken, de emoties en het lichaam (bv. concentratie, onzekerheid of angst over slaagkansen, motoriek, ...). Ga hier zeker over in gesprek met de school en geef aan wat haalbaar is.

Bespreek met de school

Bespreek samen met de school de verwachtingen en mogelijkheden. Neem zeker het advies van psychologen, artsen en ondersteuners mee in dat overleg.

Hieronder geven we enkele zaken die je helpen:

 • Ga in gesprek over de te behalen doelen en vraag na wat er net verwacht wordt voor elk vak. Waar kan je kind terugvinden wat er gekend moet zijn? Zijn alle cursussen volledig?
 • Denk na over de hoeveelheid examens die nodig zijn. Andere evaluatievormen zoals een vervangende taak zijn soms ook een optie.
 • Sta samen stil bij de examenplanning en de spreiding tussen de examens. Hoeveel tijd heeft je zoon/dochter nodig om te recupereren en nadien te focussen op een volgend examen? Opnieuw kunnen hier andere evaluatievormen, zoals vervangende taken, een oplossing bieden om het haalbaar te maken.
 • Je kind heeft mogelijk een paar lessen gemist vanwege de ziekte, operatie, ongeval of moederschapsrust. Ga in gesprek met de school over eventuele hulpmiddelen die ingezet kunnen worden, zodat deze achterstand deels kan opgevangen worden.
 • Het leerproces van een Bednetter ziet er soms heel anders uit dan bij de klasgenoten. Denk na over evaluatievormen die aansluiten bij de specifieke situatie van je zoon/dochter. Denk hierbij aan het vervangen van een examen door een plaatsvervangende taak, het inplannen van een mondeling evaluatiemoment in plaats van een schriftelijk,...
 • Wanneer een Bednetter een toets of examen thuis of niet op school aflegt, is het belangrijk om er op voorhand even bij stil te staan. Is er voldoende vertrouwen? Maak hierover ook duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat dat er van hem/haar verwacht wordt.
 • Er kunnen altijd onverwachte situaties opduiken. Je zoon/dochter is toch te ziek om deel te nemen aan een evaluatiemoment, er zijn technische problemen… Maak op voorhand duidelijke afspraken over hoe hierover gecommuniceerd wordt en hoe dit later ingehaald kan worden. Dit zal je kind heel wat rust geven.
evaluatie

Toetsen en examens via Bednet

 • Wanneer? Op hetzelfde moment als de klasgenoten of tijdens afgesproken (individuele) momenten. Vanuit Bednet bieden wij een Bednet-planning aan om de les-, toets- en examenmomenten in op te nemen. Maak hier gebruik van om misverstanden te vermijden.
 • Hoe? Digitaal (Google Forms, Kahoot, Quizlet, ...), schriftelijk of mondeling.
 • Documenten delen: via vertrouwde tools (Smartschool, e-mail, ...) of via Bednet (bestand delen, whiteboard).
 • Vragen stellen: stimuleer je zoon/dochter om vragen te stellen (mondeling, via de chat in de Bednet-software,...)
 • Feedback vragen:  leren stopt niet bij het krijgen van een punt. Stimuleer je zoon/dochter om feedback te vragen. Maak ook hier duidelijke afspraken over met de klasleerkracht. Wanneer is hier ruimte voor? Is het mogelijk om wekelijkse een gesprekje te houden?

Andere evaluatievormen via Bednet

Taken indienen

Het indienen van taken kan via de vertrouwde tools (Smartschool, e-mail) of via Bednet. Wat is deadline hiervan? Is er meer tijd mogelijk wanneer je zoon/dochter te ziek is om ze tijdig in te dienen? Kan dit via de uploadzone of liever op papier?

Presentatie/spreekopdracht tijdens een online sessie

Als Bednetter kan je de presentatie vooraf delen, zodat een leerkracht ze kan projecteren op het bord. Of misschien is een vlog wel een ideaal alternatief om je zoon/dochter zijn/haar verhaal te laten doen?

Vaardigheidsevaluatie

Als Bednetter kan je vaardigheden, ontwikkelde materialen, een opdracht,... tonen via de webcam, terwijl de leerkracht/de klas dit observeert.

Groepsgerichte evaluatie

Je zoon/dochter kan samen met de klasgenoten aan een opdracht werken en presenteren.

Werkhouding

De leerkracht kan inzet, betrokkenheid, medewerking,... evalueren tijdens een online sessie.

toets maken

Andere mogelijkheden van evaluatie

Fysieke aanwezigheid op school

Vraag na bij de arts of er toestemming gegeven kan worden om bepaalde toetsen, examens of praktijktesten op school af te leggen. Bespreek met de school welke mogelijkheden er zijn: in een apart klaslokaal, op minder drukke momenten,…

Voorkom wel dat er op dagen dat je zoon/dochter op school is, er een opstapeling aan taken en toetsen is.

Evaluatie via de TOAH-leerkracht, een vrijwilliger of in de ziekenhuisschool

Een TOAH-leerkracht of vrijwilliger kan thuis, op school of virtueel bepaalde evaluaties afnemen. Ook tijdens de lesmomenten in de ziekenhuisschool zijn er mogelijkheden om toetsen/examens af te leggen.

Vraag eventueel aan de leerkracht van de thuisschool om het nodige materiaal aan de ziekenhuisleerkrachten te bezorgen.

Gelijkaardige vragen


Heb je hulp nodig?

Staat jouw vraag hier niet tussen of lukt er iets niet goed?
We helpen je graag verder!

Ik wil graag geholpen worden

logo vlaanderen
© 2023 Bednet
Webdesign thinline.be