Hoe kan ik via Bednet mee met de klas het schooljaar afsluiten?

Kijk je ook al uit naar de zomervakantie? Vraag je je af hoe jij via Bednet het schooljaar mee kan afsluiten met je klas? Lees hier onze tips.


updated: 09 januari 2023

Activiteiten einde schooljaar

Een leuke uitstap, een klasactiviteit op school, schoolfeest, proclamatie, … Niet elke activiteit is even haalbaar voor jou. Maar wie weet zijn er toch mogelijkheden om mee te doen?

Wandeling of activiteit buiten: Misschien mag/kan je mee, al dan niet met extra afspraken of hulp. Of vraag of de klas tijdens een wandeling even stopt bij jou thuis om samen te toasten, liedjes te zingen, ….

Activiteit buiten de school: Organiseert de school een activiteit buiten de klas of school? Ze kunnen Bednet ook via de smartphone of tablet gebruiken.

Uitdelen in de klas: Wordt er iets uitgedeeld in de klas? Vraag even na hoe dit ook bij jou kan geraken. 

Schoolfeest: Misschien is de rol van verteller, presentator en/of gast van de show wel iets voor jou? De klasset is makkelijk verplaatsbaar naar de turnzaal, buiten, …

Proclamatie, speech en andere feestelijkheden: Vraag of de klasset mee naar de zaal of buiten de school genomen wordt zodat ook jij dit feestelijke moment kan meemaken.

Live of online deelnemen lukt niet? Vraag of ze filmpjes, foto’s, boodschappen aan jou bezorgen van dat laatste moment. Deze vertellen nog meer dan enkel tekstberichtjes. 

Laatste schooldag: Maak verbinding via de Bednet-computer. Geef aan of je dit graag met de hele klas, een kleiner groepje of enkel een leerkracht wil doen. Zo kan ook jij het schooljaar afsluiten. 

Betrokkenheid van jezelf en/of klasgenoten: Hoe wil jij die laatste dagen/weken van het schooljaar beleven? Misschien hebben je klasgenoten, familie, vrienden leuke ideeën?

Zomervakantie: Probeer contact te houden met je klasgenoten. Misschien vinden jullie het wel leuk om weer ‘ouderwetse’ brieven of kaartjes te versturen naar elkaar? Altijd leuk om uit te kijken naar post …

hoe kan ik mee met de klas het schooljaar afsluiten

Groei- en/of evaluatiegesprek

Is het de gewoonte om een gesprek te hebben met je klastitularis op het einde van het schooljaar? Lukt dat momenteel niet omdat je thuis bent? Vraag na of dit online kan doorgaan zodat je samen kan terugblikken en misschien al afspraken kan maken voor volgend schooljaar.

Feedback: Bespreek samen met je leerkracht hoe je leertraject de voorbije periode verlopen is. Zijn er dingen die anders kunnen? Hoe kijkt je leerkracht naar je inzet, vorderingen, prestaties? Sta zeker ook stil bij jouw welbevinden en of je je betrokken voelt bij de klasgroep. 

Zorgen, vragen en emoties: Het schoolse parcours als Bednetter verloopt soms minder goed of hobbeliger dan je gehoopt of gepland had. Ga hier zeker over in gesprek en geef aan hoe dat voor jou was, wat moeilijk bleek, wat je graag anders zou doen, … .

Vooruitblik volgend schooljaar: Sta samen met je leerkracht stil bij vooruitzichten of afspraken voor het nieuwe schooljaar. Je leertraject, maar ook je plaats in de klasgroep of eventueel start in een nieuwe klasgroep kunnen aan bod komen.

Spannende momenten: Overgang naar het lager of secundair onderwijs, een studiekeuze maken, van schoolgebouw veranderen, afstuderen, … Bespreek met de school hoe ook jij deze overgangen kan beleven, net zoals de klasgenoten. Zo ben je er helemaal klaar voor om samen met de klas die belangrijk en grote stappen te zetten. 

Evalueren, toetsen en examens

Evaluatie maakt deel uit van elk onderwijstraject, ook als je afwezig bent.

Evaluatie via Bednet: Presentatie, groepswerk, toets, examen, … zijn ook mogelijk voor jou. Bespreek met je leerkracht of jij deelneemt aan de evaluaties, welke momenten haalbaar zijn voor jou, welke leerstof je hiervoor moet kennen, ...

Alternatieven: Examens afleggen op school of via de TOAH-leerkracht? Ook dat behoort soms tot de mogelijkheden.

logo vlaanderen
© 2023 Bednet
Webdesign thinline.be