Twee Bednetters in de klas

Soms gebeurt het dat er (meer dan) twee leerlingen in dezelfde klas en op hetzelfde moment de les zullen volgen via Bednet.

Voor de installatie maakt dit geen verschil. Je installeert elke klasset alsof er slechts één leerling in de klas Bednet zal gebruiken.
Toch geven we enkele tips en aandachtspunten mee:

Maak het klaslokaal klaar

 • Voorzie voor elke Bednet-klasset een UTP-kabel en stopcontact.
 • Er zijn verschillende opstellingen mogelijk. De twee klassets kunnen naast elkaar, tegenover elkaar, op verschillende plaatsen in de klas, ... staan.
  Je bespreekt best met de leerkracht wat de beste positie is.

Elke Bednetter zijn/haar eigen Bednet-klasset

 • Elke Bednetter krijgt een eigen Bednet-klasset (met chromebook, microfoon, toetsenbord, ...), login en wachtwoord.
 • Belangrijk: label het computermateriaal per Bednetter.
  • Geen vergissingen of verrassingen: het juiste toestel aanzetten, wachtwoord ingeven, ...
  • Label elk onderdeel: klasset, chromebook, toetsenbord, microfoon, ...
  • Gebruik het liefst stickers die je nadien makkelijk kan verwijderen.
 • Voor een optimale geluidskwaliteit plaatst de leerkracht de microfoons tijdens het lesgeven best een meter of meer uit elkaar.

Waarom elke leerling zijn eigen klasset krijgt

 • Zichtbaar aanwezig: De Bednetters zijn er echt bij in de klas via de aanwezigheid van de klasset en de weergave op het scherm tijdens de lessen.
 • Rondkijken: Elke Bednetter kan dankzij zijn eigen set zelf kiezen waar hij naar kijkt in de klas, inzoomt, … net zoals in de klas.
 • Interactie: Beide leerlingen kunnen elk apart in interactie gaan met de leerkracht en klasgenoten (bijv. duo-werk, groepswerk, pauze), net zoals in de klas.

Ga terug naar de startpagina.