Tips voor ouders

Nog enkele concrete tips die je kunnen helpen om je kind te begeleiden bij het Bednet-gebruik:

Een Bednet-planning

 • Plannen en organiseren: Bednet-lessen, doktersbezoeken, therapie, misschien nog les via een leerkracht die aan huis komt (TOAH) of in de ziekenhuisschool, …  Overzicht houden op alles wat moet gebeuren, is voor veel kinderen (zeker ook voor tieners) niet gemakkelijk. Als ouder kan je, samen met de school, je zoon/dochter helpen bij het plannen en organiseren. 
 • Een planning maken: ​
  • Herstel: Hoeveel tijd is er elke dag nodig voor rust, behandeling, therapie, doktersbezoeken, …?
  • Les: Hoeveel uur per dag volgt je zoon/dochter les via Bednet, via een leerkracht die bij je thuis komt of de ziekenhuisschool?
  • Haalbaar? Volg mee op of de dagen niet tè vol gepland staan, zodat je kind ook voldoende kan rusten. 
 • Maak duidelijke afspraken met de school over:
  • Lessen: Welke vakken en lessen volgt je kind via Bednet? Zijn er vakken die hij/zij heel graag wil blijven volgen? Bespreek dit zeker met de leerkracht of leerlingbegeleider. 
  • Gemiste leerstof of lessen: Hoe kan je zoon/dochter gemiste leerstof inhalen? Wanneer en bij wie kan hij/zij terecht met vragen?
  • Evaluatie: Hoe wordt je zoon/dochter geëvalueerd? ​Welke leerdoelen moet hij/zij behalen om voor een vak of leerjaar te kunnen slagen?

De gezondheid gaat altijd voor

 • Nieuwe situatie: Lesvolgen via Bednet is een nieuwe situatie. En de combinatie met ziekte en herstel is voor heel wat kinderen een hele uitdaging. Stel je kind gerust als het Bednetten niet meteen lukt zoals hij/zij gehoopt had. Ook moeilijke momenten of dagen horen er soms bij. 
 • Ga tijdig in gesprek met de school als het lesvolgen of het contact met de klas te moeilijk zijn. De gezondheid van je kind gaat altijd voor. 

Hoe is Bednet voor jou en je zoon/dochter?

 • Hoe lukt het Bednetten voor je zoon/dochter?
  • Lesvolgen: Wat lukt goed? Wat is moeilijk? 
  • Contact met de klas: Wat zijn fijne momenten? Wat vindt hij/zij moeilijk? Zijn er dingen die je anders wil aanpakken?
  • Werken met het computermateriaal: Wat lukt nog niet goed? Heeft je kind ergens hulp bij nodig?
 • Hoe lukt het begeleiden van Bednet voor jou?
  • Jij als ouder: Je kind begeleiden bij het lesvolgen via de computer en tijdens ziekte is voor de meeste ouders een nieuwe situatie. Het is normaal dat je vragen hebt. Of dat er momenten zijn dat je niet weet hoe je je kind best kan helpen bij het schoolwerk of bij technische moeilijkheden.
  • Durf hulp vragen: Ga in gesprek met de school over hoe je je kind best kan begeleiden bij het lesvolgen. Contacteer je Bednet-consulent met al je vragen over het begeleiden van Bednet voor jouw zoon/dochter.

Samenwerking met de school

 • Onverwachte veranderingen of problemen?  
  • Bijv. een technisch probleem, je kind is te ziek, een onverwacht doktersbezoek, ...
  • Verwittig zo snel mogelijk de school. 
  • Hoe? Spreek af met een leerkracht of klasgenoot hoe (bijv. sms, e-mail, Smartschool, ...) je hen zo snel mogelijk kan verwittigen voor of tijdens de les.
 • Opvolging Bednet-traject
  • Vast overlegmoment: Spreek met de school een vast moment af (bijv. wekelijks of 2-wekelijks) om het Bednet-traject en eventuele andere ondersteuning op te volgen. Hou zeker in het oog of het onderwijstraject haalbaar is voor je zoon/dochter, in combinatie met ziekte en herstel.
  • Vragen of zorgen: Heb je de indruk dat je zoon/dochter graag actiever deel wil zijn van de klas? Heeft hij/zij moeite om zich te concentreren tijdens het Bednetten? Wil hij/zij meer vakken kunnen volgen? Is het combineren van Bednet met naar school gaan toch te zwaar? … Maak signalen die je opmerkt bij je zoon/dochter bespreekbaar met de school. Zo kunnen jullie samen oplossingen zoeken.

Terug naar Bednet gebruiken                              Hulp nodig?                              Naar startpagina