Praktische afspraken maken

Een periode van ziekte, behandeling en herstel kan heel onvoorspelbaar zijn: plotse veranderingen, nieuwe doktersafspraken, ... Goede afspraken zijn daarom heel belangrijk.

Afspraken met de school

 • Spreek duidelijke verwachtingen en doelen uit, zowel die van jullie als van de school: 

  • Doelen: Waarom zullen jullie Bednet gebruiken? Welke lessen zal je kind volgen via Bednet? Zal hij Bednet gebruiken om contact met de klas te houden?

  • Mogelijkheden leerling: Wat kan je kind fysiek en emotioneel aan? 

  • Schoolse verwachtingen: Wat verwachten de leerkrachten qua leerstof, deelname aan lessen en evaluatie?

  • Ondersteuning: Hoe kunnen de school en jij als ouder (of zorgverlener) je kind helpen en ondersteunen?

 • Maak afspraken over coördinatie: 

  • Contactpersoon: Bij wie van de school kan je terecht bij vragen of problemen?

  • Onderwijsplanning: Wie volgt de planning en haalbaarheid van het totale pakket (bijv. Bednet, TOAH, ziekenhuisschool, ...) op?

  • Opvolging Bednet: Wie volgt op hoe Bednet loopt voor je zoon/dochter, de klas en de leerkracht(en)?

 • Communicatie: Maak afspraken over hoe en met wie je contact kan opnemen wanneer Bednet niet lukt (bijv. onverwachte doktersbezoeken, (ICT-)problemen, ...).
 • Plan regelmatig overleg met de school om op te volgen hoe het Bednet-traject loopt. Een ideaal moment om zorgen en vragen te bespreken, en waar nodig de planning, ... aan te passen.

Vragen, twijfels?

De gezondheid van je kind gaat altijd voor! Heb je twijfels, vragen, ... over wat haalbaar is voor je zoon/dochter, dan kan je zeker ook terecht bij:

 • het CLB: Zij ondersteunen jou als ouder (of zorgverlener) in alles wat met het onderwijs, het goed voelen op school, ... van je kind te maken heeft.

 • de arts, therapeut, ...: Hij kan samen met jou opvolgen wat voor je zoon/dochter (lichamelijk en emotioneeel) haalbaarheid is. De arts, therapeut, ... kan hierover ook in gesprek gaan met de school.

Terug naar Bednet voorbereiden                              Hulp nodig?                              Naar startpagina